Kadının bağımsız olabilmesinin bedeli iki kat çalışmak!

Ev işlerinin paylaşımında esas sorumluluk hala kadınların omuzlarında…

Kadının bağımsız olabilmesinin bedeli iki kat çalışmak!

İş yerinin yanı sıra evde de mesai  harcayan çalışan kadın, evde eşinden gerekli desteği göremiyor. Evde tamirat ve  bakım işlerini yapan, salataya yapmaya, sofra kurup kaldırmaya yardım eden erkek,  kadının yükünü en çok çocuk bakımında paylaşıyor.

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Anka Kadın  Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Suna Başak, Hacettepe Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kıngır ve Anka Kadın Araştırma  Merkezi Başkan Yardımcısı Şehnaz Yaşar'ın gerçekleştirdiği "Kadının Görünmeyen  Emeği: İkinci Vardiya" başlıklı araştırma sonuçlandı.

Yaş ortalaması 35 olan, üniversite ve üzeri eğitim düzeyinde, tam  zamanlı çalışan bin 23 evli kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırmayla,  çalışan kadınların, "evde yaptıkları ve maddi bir karşılığı olmayan iş yükü"  olarak tanımlanan "ikinci vardiya" noktasındaki durumunun değerlendirilmesi  amaçlandı.

Geçen yıl Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde  28,7 olduğunu gösteren OECD verilerine göre, Türk kadının yaklaşık dörtte  biri, karşılığı ödenen çalışma yani "birinci vardiya" içerisinde yer aldı.  Çalışma hayatında yeri artsa da kadınların ev içi işlerin yükünü taşımayı  sürdürdüklerini ortaya koyan araştırmada, ev ve çocuk bakımı konularında harcanan  emekte, kadınların eşlerinden destek aldığı ancak işlerin büyük kısmını tek  başına yaptığı görülüyor.

Araştırmaya göre, evde kadınların yaptığı işlerin başında çamaşır  yıkamak geliyor. Kadınların yüzde 85,3'ü, erkeklerin yüzde 3,3'ü çamaşır  yıkarken, evlerde bu işin birlikte yapılma oranı yüzde 8,2. Kadının evde en çok  yaptığı işler, dolap ve çekmecelerin düzenlenmesi (yüzde 79,5), yemek pişirme  (yüzde 78,7), basit dikiş işleri (yüzde 78), bulaşık yıkama (yüzde 74,3),  lavabo ve banyo temizliği (yüzde 74,2), çamaşırları ütüleme (yüzde 71,5) ve  tozların alınması (yüzde 71,3) sıralamasıyla devam ediyor. Evde erkeklerin yemek  pişirme oranı yüzde 2,9 olurken, yemek hazırlamak için çiftlerin mutfağa birlikte  girme oranı ise yüzde 14,5.

"Kadın işi" olarak adlandırılan bu işlerin yanında kahvaltı hazırlama,  salata ve yardımcı yemek yapma, evin süpürülmesi ve ortalığı toplamada  erkeğin yardımı artıyor. Erkek yemek pişirmeye çok fazla yardımcı olmuyorsa da  kadın ve erkeğin birlikte çalışma oranı sofra kurup kaldırmada yüzde 52'ye,  salata ve yardımcı yemekler söz konusu olduğunda yüzde 37'ye, ortalığı toplamada  yüzde 34,5'e, kahvaltı hazırlamada yüzde 32'ye, evin süpürülmesinde yüzde 24,8'e  yükseliyor.

Evde erkeğin tek başına yaptığı işlerin başında yüzde 68,9'luk oranla  tamirat, onarım ve bakım işleri geliyor. Taksit ve faturaların ödenmesini de  yüzde 50,9'luk oranla erkekler üstleniyor.

EŞLER, HASTA ÇOCUKLA BİRLİKTE İLGİLENİYOR

Ev içi işlerle kıyaslandığında, kadın ve erkeğin birlikte en çok  mesai harcadığı alan çocuk bakımı. Kadının sorumluluğu erkeğe göre daha fazla  olsa da çocuk bakımını genellikle eşler birlikte yapıyor.

Kadın, çocuğun temizliği ve giydirilmesinde yüzde 40,6, çocuğa yemek  yedirmede yüzde 31,4, oyun oynamada yüzde 10,5, ödevlerin yaptırılmasında  15,9'luk paya sahipken, erkeklerde bu oran çocuğun temizliği ve giydirilmesinde  yüzde 2,2, yemek yedirmede yüzde 1,6, oyun oynamada 4,5, ödevlerin  yaptırılmasında 4,9'a düşüyor. Erkeklerin çocuk bakımıyla ilgili tek başlarına  yaptıkları işler, yüzde 5,7 ile çocukların okula/sosyal faaliyete  götürülmesi, ödevlerin yaptırılması ve oyun oynama olarak sıralanıyor.

Kadın ve erkeğin çocuk bakımındaki en büyük işbirliği ise çocuk  hastalandığında ortaya çıkıyor. Hasta olduğunda kadın ve erkek yüzde 49,4'lük  oranda çocukla birlikte ilgileniyor.

ÇALIŞAN KADIN AİLE BÜTÇESİNDE DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ

Kadınların çalıştığı ailelerde, mali boyutlu işleri eşlerin daha çok  birlikte yaptığı görülüyor. Ortak kazanılan hane geliri, özellikle yiyecek ve  temizlik maddeleri, dayanıklı tüketim malları ve giyim eşyaları alınırken ortak  harcanıyor.

Aile bütçesinin planlanması da kadın ve erkeğin yüksek oranda  birlikte yaptığı işler arasında yer alıyor. Bütçeyi planlama da kadın ve  erkeğin birlikte hareket etme oranı çalışan kadınlarda yüzde 61, ev kadınlarında  da yüzde 52 olarak belirleniyor. Bu oranlar, çalışan kadının aile bütçesinin  planlanmasında daha çok pay sahibi olduğunu gösteriyor.

Araştırmada, kadının ev işi yükünün eğitim düzeyi arttıkça azaldığı  da görülüyor. Eğitim düzeyi yüksek olan çalışan kadınların ve eğitim  düzeyi yüksek olan erkeklerle evli kadınların ev işi yükleri azalıyor.  Araştırma, ev içi işlerin bir kısmının çoğunlukla ücretli yardımcılar  tarafından yapıldığına dair bulgular da içeriyor.

"ÖZEL ALANIN DEMOKRATİKLEŞMESİ ADALETLİ İKİNCİ VARDİYAYLA MÜMKÜN"

Anka Kadın Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Başak,  araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların  gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede ev işlerinden birinci  derecede sorumlu olduğuna dikkati çekti.

"Kadının bağımsız bir gelire sahibi olabilmesinin bedeli iki kat  çalışmaktır" değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Başak, çalışan kadının ev ve iş  yeri arasında sağlıklı denge kurabilmesi için erkeklerin, işverenlerin ve  devletin kadınları destekleyici rol üstlenmelerinin önemli olduğunu söyledi. Bu  çerçevede, erkeğin ev içi işlere katılımını kısıtlayan kalıp yargıların  kırılmasını ve toplum nezdinde katılımı artıracak çalışmalar yapılabileceğini  belirten Başak, hizmet vermenin kadın olmanın, hizmet almanın ise erkek olmanın  bir parçası olduğuna ilişkin kültürel beklentilerin değiştirilmesi  gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Başak, "Ev içi iş yükünü yeniden şekillendirmek  amacıyla hem kadın hem de aile dostu politikaların yaygınlaştırılması, çocuk bakımı konusunda annelik izni kadar babalık izninin de gündeme getirilmesi, ev  içi emeğin ücretlendirilmesi düşüncesi dikkate alınarak toplumsal cinsiyete  duyarlı bütçe çalışmalarına ağırlık verilmesi önerilebilir" diye konuştu.

Kamusal alan kadar özel alanın da demokratikleşmesinin önemine işaret  eden Prof. Dr. Başak, "Özel alanın demokratikleşmesi ev içi iş yükünün yani  ikinci vardiyanın adaletli paylaşımıyla mümkündür" dedi. (Milliyet)

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2013, 11:43
YORUM EKLE