Rum Ortodoks Kilisesi Antakya Patrikhanesi'ne bağlı Halep Metropoliti Pavlus Yazıcı ile Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhhana İbrahim 5 ay önce Suriye'li muhalif gruplar tarafından kaçırılmıştı.

5 ay önce kaçırılan metropolitlerden halen haber alınamazken, Arap-Arami-Süryani Birliği bir bildiri yayınlayarak olayın açıklığa kavuşması için, etkisi olabilecek tüm devletlere ve dini kuruluşlara çağrıda bulundu.

Çağrı metni şöyle:

Bizler aşağıda isimleri bulunan kurum-kuruluş ve şahsiyetler, insan olma kimliğimizle aşağıda belirttiğimiz hususlarda hassasiyetimizi ve belirtilen hususlarda kamuoyunu tatmin edecek sonuçlara ulaşıncaya kadar takipçisi olacağımızı deklere ediyoruz.

1. Halep ve İskenderun Ortodoks Metropoliti Pavlus Yazıcı ve Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhanna İbrahim'in Halep yakınlarında ve Deyr Mar Musa rahibi Paolo Dall'Oglio kaçırılması olaylarının hala açıklığa kavuşturulmaması bizi tedirgin etmektedir. Savaşlarda bile din kurumları özel bir konuma bir nevi dokunulmazlığa sahipken böyle bir olayın vuku bulması kabul edilemez bir durumdur.

2. Bu olayları El Nusra Cephesinin (Pavlus Yazıcı ve Yuhanna İbrahim) ve Deyr Mar Musa rahibi Paolo Dall'Oglio’nun kaçırılması olayını El-kaide ile bağlantılı radikal İslamcı örgütlerin yaptığı açıklanmıştır, insanların binlerce yıllık hassasiyetine saygısızca bir tutum içinde olduklarını ve bir an önce bu hatadan dönülerek Sayın Metropolitlerin serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.

3. Başta ABD, AB ve Rusya devletleri olmak üzere, etkisi olacağına inandığımız Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Katar ve etkisi olabilecek diğer tüm devletleri ve diplomatik misyonlarını, başta Papa 1. Francesco, İslam Birliği teşkilatı ve diğer dini kuruluşları etkin girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.

4. Sonuç olarak; insanlarımızın binlerce yıllık hassasiyetleri gereği Metropolitlerin bir an önce serbest bırakılmalarını.

5. Artık bir katliama dönüşen Suriye’deki iç savaşın, tüm yabancı unsurların Suriye sınırları dışına çekilerek Suriye’deki sorunları Suriye asıllı tarafların görüşmeler yoluyla çözmesi için duyarlı ve etkili tüm devletlerin, kurum kuruluş ve şahsiyetlerin bu konuda duyarlılık göstermesi çağrısında bulunuyoruz.

6. Medya ve politikacılara, sınırın her iki tarafında da Arab, Kürt, Süryani, Ermeni, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan, Marunî olduğunu hatırlatır. Yazılarında ve açıklamalarında bir tarafı tutarken diğerlerini karşısına alarak rencide edecek, hedef gösterecek, rahatsız edecek söylemlerden ve belirlemelerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.

İmzacılar;

1. Mim Yavuz Binbay - Arab-Arami-Süryani Birliği
2. Saliba Özmen - Din adamı, Deyrul zafaran Manastırı Metropoliti
3. Mahmut Alınak - Avukat, politikacı, Eski milletvekili
4. ACAT İsviçre - İşkenceye Karşı Hristiyan örgütü Bern/İsviçre
5. M. Ali Aslan - Mıhallemi Derneği genel Baskani
6. Salih Bayar - İSKENDERUN MARDER - İSKENDERUN Arap-DER
7. Recep Maraşlı - Siyasetçi – Yazar
8. Fikri Aygur - işadamı/ Süryani Demokratik Birliği/Hollanda
9. Garabed Yelegen - Mühendis/Cenevre/İsviçre
10. Celal BALIK - işadamı, GUNSIAD 
11. Mahmut Odabaşı - işadamı, GUNSIAD 
12. Şefik Görgün - Eğitimci, Arab-Arami-Süryani Birliği İzmit temsilcisi
13. Halil Cintan - Politikacı, eski Van/Bostaniçi Belediye Başkanı
14. Latif Gökdemir - işadamı/Arab-Arami-Süryani Birliği Batman Temsilciliği
15. Av. M. Ali özer - Avukat, Arab-Arami-Süryani Birliği Siirt Temsilcisi, Eski Baro Başkanı. 
16. Şekip Bakır - işadamı/Arab-Arami-Süryani Birliği Siirt temsilciliği
17. Adnan Savcı - Tekstilci, Arab-Arami-Süryani Birliği İzmir temsilcisi
18. Nail Poli - 
19. Naum Poli - Yazar 
20. Norbert Shultz - Psikiyatr 
21. Marie-Thérése Bouchardy - Kütüphaneci/Cenevre
22. Patrice  Meyer-Bisch - Akademisyen/Fribourg üniversitesi/İsviçre 
23. Dr. El Manouzi Abdelkerim -AMRVT - FAS 
24. François de Vargas - Göçmenlere Yerinde Yardım örgütü genel Başkanı, eski işkence önleme 
Komitesi APT genel sekreteri/Lozan/İsviçre
25. Jan De Haas - ACAT/İsviçre
26. Suzanne Zbären - Göçmenlere Yerinde Yardım örgütü Onursal Başkanı
27. Yusuf Akbulut - Din adamı – Diyarbakır Meryemana kilisesi rahibi
28. Gabriel Akyüz - Din adamı, Yazar, Mardin Kırklar kilisesi rahibi 
29. Roni Alasor - Gazeteci-Yazar / Oslo / Brüksel
30. Sabiha Akagündüz - Hukukçu/İsviçre 
31. Prof. Dr. Cevdet Akbay - Akademisyen/ABD
32. Adnan Can - Eğitimci 
33. Kutbettin özer - Uluslararası Gazeteci-Yazar

Demokrat Haber