Elektronik Ticaret Kanunu'nda yapılan düzenlemelere göre işletmeler tüketiciden izinsiz olarak, otomatik arama makineleri, faks, elektronik posta ve kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama iletişimi yapamayacak.

Yasada yer alan hükümlere göre, ticari elektronik iletileri, alıcılara önceden onaylarını almadan birden fazla gönderen hizmet sağlayıcılara 10 bin liradan, 50 bin liraya kadar idari para cezaları verilecek.

Ticari elektronik iletiler de alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak.

Buna karşılık, esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak.