İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ndeki İstiklal Caddesi’nde İtalya’nın ünlü ulusal kahramanı Giuseppe Garibaldi adı ile bilinen binanın restorasyonu sırasında bodrum katında mezarlar bulunmuştu.  İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologlarının incelemesi sonucunda iskeletlerin 1600 – 1800 yaşında olduğu tespit edildi.

Uzmanların görüşüne göre, bir Roma mezarlığı olan bölge, günde on binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi’nin altına doğru uzanıyor. 

İskeletlerin üzerinde yapılan karbon14 testleri, bu mezarların 4’üncü yüzyıl ile 6’ncı yüzyıl arasında olduğunu işaret ediyor. Yani ortaya çıkan mezarların, Beyoğlu’nun bilinen tarihinin çok daha eskiye uzandığını gösteriyor. 

GİUSEPPE GARİBALDİ BİNASI

İtalyan birliğini kurarak İtalya’nın tek bir ülke olarak kurulmasını sağlayan ulusal kahraman Giuseppe Garibaldi, 1863 yılında İstanbul’da İtalyan İşçi Yardımlaşma Derneği’ni kurdu. Cemiyet’in bugün halen faal olan binası 1885 yılında açıldı. Bina 1910 yılında kapsamlı bir değişime uğrayarak bugünkü halini aldı. 

(Kaynak: Arkeofili / Erman Ertugrul)