Belge, vadinin TOKİ’ye açılmayacağı yönündeki açıklamaları yalanlıyor; Vadi'nin TOKİ için imara açılacağı belirtiliyor...

Dicle Vadisi’nde ağaç kıyımı konusunda devlet kurumları topu birbirine atarken, DİHA’nın ulaştığı belge, vadinin TOKİ’ye açılmayacağı yönündeki açıklamaları yalanlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait belgede, Dicle Vadisi’nin “Rezerv yapı alanı” olarak TOKİ için imara açılacağı belirtiliyor.

BELGE ÇOK NET

Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’a sunduğu belgede, vadinin yeni yerleşim alanı olarak kullanılması için TOKİ’ye açılması isteniyor. Konu hakkında hazırlanan, Bayraktar’ın imzaladığı belgede, vadi ve çevresinde yer alan Maliye hazinesine ait toplamda 10.985.474.95 metrekarelik yüz ölçüme sahip alanın “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığı görülüyor. Eski Bakan Bayraktar’ın “Rezerv Yapı Alanı” olarak onayladığı belgenin devamında ise şunlar yer alıyor: “Koordinat listesi belirtilen, mülkiyeti maliye hazinesine ait toplamda 10.985.474.95 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazların 6306 sayılı kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ‘Rezerv Yapı Alanı’ olarak belirlenmesi ve Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Yukarı Kılıçtaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 67 ve 90 numaralı parselleri kapsayan ve ilgi (b)’de kayıtlı 23/ 05/ 2013 tarih ve 2516 sayılı makam oluru ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen hususları, olurlarınıza arz ederim.”

Gözden kaçırmayın

Kanlı ay tutulması Brezilya'da gözlemlendi Kanlı ay tutulması Brezilya'da gözlemlendi

BELEDİYENİN TUTUMU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dicle Vadisi ve çevresindeki alanın “Rezerv Yapı Alanı” olarak imara açılamayacağını Şehircilik Bakanlığı’na hazırladıkları bir raporla bildiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise, rezerv yapı alanı ilan edilen bölgenin Diyarbakır kalesi ve Hevsel kültürel yapısına zarar vereceğini vurguluyor. Belediyenin bakanlığa sunulmak üzere hazırladığı raporun devamında şu cümlelere yer veriliyor: “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında Dicle Vadisi regratif potansiyellerinin değerlendirilmesi, kentin ihtiyaç duyduğu yeşil alanların karşılanması, doğal ekosistemin varlığı ve sürdürebilirliği amacıyla koruma/kullanma dengesini güden bir planlama ilkesiyle 1/25000 ve 1/5000 Nazım imar planları hazırlanıp, Dicle Vadisi projesi yarışma edilmiştir. Alanın Rezerv Yapı Alanı olarak yapılaşmaya açılması devam eden Dicle Vadisi projesi, imar planlarıyla koruma altına alınan projeyi olumsuz etkileyecektir.”

TOKİ HALA ÇABALIYOR

Öte yandan TOKİ, bir açıklamayla, “TOKİ’nin, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri’ni kapsayan alanda herhangi bir konut uygulaması veya imar planı çalışması bulunmamaktadır” diyerek haberleri yalanladı. (Özgür Gündem)