İstanbul Tabip Odası yönetimine aday olan Demokrat Katılım Grubu'nun başkan adayı ve mevcut başkanı Dr. Taner Gören, "Mesleki bağımsızlık, iyi ve onurlu hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti" misyonu ile görev yapacaklarını ifade etti.

 

İSTANBUL- İstanbul Tabip Odası yönetimine aday olan Demokrat Katılım Grubu, oda binasında düzenlediği basın toplantısında adaylarını tanıttı.

 

Mevcut yönetim kurulu başkanı olan Dr. Taner Gören, Demokrat Katılım Grubu'nun yeniden başkan adayı. Grubun diğer adayları şu isimlerden oluşuyor: Dr. Emel Atik, Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ümit Şen, Dr. Ali Özyurt ve Dr. Feray Kaya.

 

Demokrat Katılım Grubu, bu hafta sonu yapılacak ve üç listenin yarışacağı Genel Kurul'a "hekimliğin değersizleştirildiği bir ülkede ancak mücadeleci bir tabip odası hekimlerin haklarını ve halkın sağlığını savunabilir" sloganıyla katılıyor. Demokrat hekimler, "Emeğimize, mesleğimize, meslek onurumuza saygı; iyi hekimlik; nitelikli sağlık hizmeti; mesleki bağımsızlık; sözleşmeli değil güvenceli çalışma; grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı; insanca yaşayacak-emekliliğe yansıyacak ücret; hekim emeği sömürüsüne son; nitelikli ve güvenilir tıp eğitimi; sosyal devlet, kamusal sağlık hizmeti; herkese eşit, ücretsiz sağlık; temel sağlık hizmetlerine öncelik; şiddetsiz bir sağlık ortamı; örgütlü emek, sağlıklı toplum; insan hak ve özgürlüklerine saygı; bağımsız, demokratik, laik Türkiye..." talepleriyle yönetime aday.

 

3 TEMEL MİSYON

Basın toplantısında konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı ve Demokrat Katılım Grubu'nun başkan adayı Dr. Taner Gören, 2012 yılında Sağlık Dönüşüm Programı'nın son adımı sayılacak pek çok yasa çıkarıldığını söyledi.

 

Bu seçimlerin Türkiye tıp tarihinin en önemli oda seçimlerinden birisi olacağını kaydeden Gören, önceden hekimlerin özlük haklarını korumaya çalıştıklarını, ancak artık hekimlik mesleğinin geleceğini korumak gibi bir misyonla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

 

Dr. Gören, AKP'nin Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hastaların sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştığını, ancak nitelikli sağlık hizmeti alamadığını söyledi. Hekimlerin mutsuz olduğunu anlatan Gören, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi hatırlatarak, özgür bir ortamda mesleklerini yerine getirme ortamının kalmadığını ifade etti.

 

Gören, hekimlerin hastaya yeteri kadar zaman ayıramadığını ve nitelikli sağlık hizmeti veremediğini söyledi. Hatanın tek sorumlusunun hekimler olarak görüldüğünü kaydeden Taner Gören, bunun da hekime yönelik şiddeti arttırdığını belirtti.

 

Gören, hekimliğin bağımsız bir meslek olmaktan çıkarıldığını ve bir teknisyene dönüştürüldüğünü ifade etti.

 

Dr. Gören, ayrıca 70 milyon insanın hasta değil müşteri gibi görüldüğünü, sağlık hizmetinin alınır satılır meta haline getirildiğini söyledi, bir diğer misyonlarının da bu durumu ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

 

Gören, "Mesleki bağımsızlık, iyi ve onurlu hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti" misyonu ile görev yapacaklarını ifade etti. (ETHA)