Kürdistan İslam Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı…

Demokratik Toplum Kongresi'nin İnanç Komisyonu tarafından organize edilen 1. Kürdistan İslam Konferansı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Kürt sorununun çözümü için kanaat önderlerinden bir komisyon oluşturma kararı aldı.

 

Gözden kaçırmayın

Gezi tutuklarının aileleri Milletin Sesi mitinginde: Gezi bu ülkenin sönmeyecek umududur Gezi tutuklarının aileleri Milletin Sesi mitinginde: Gezi bu ülkenin sönmeyecek umududur

Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konferansın oybirliğiyle kabul edilen sonuç bildirgesini BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan okudu. Tan, 150'yi aşkın Müslüman alim ve aydınla birlikte 1. Kürdistan İslam Konferansı'nı gerçekleştirdiklerini vurguladı. 2 gün boyunca yapılan dört oturumda ''İslam'da haklar-özgürlükler ve toplumsal barışın yeri'', İslam'da ümmetçilik ve kavmiyetçilik'', "İslam'da siyaset, devlet ve iktidar'' ile "İslami açıdan Kürt meselesi ve çözümü'' konularını tartıştıklarını aktardı.

 

İslamiyet’in halkların hak taleplerinin reddi için kullanılamayacağına dikkat çeken Altan Tan şunları söyledi:

 

“Hükmü gereğince İslam ümmetinin birer parçaları olan Kürtler, Türkler, Araplar ve Farslar kendi aralarındaki sorunların çözümünde müzakereyi, istişareyi esas almaları gerektiği inancındadır. Konferansımız İslam ümmetini oluşturan hiçbir kavmin diğer bir kavim üzerinde üstünlük kurma hakkının olmadığına, bu minvalde Ortadoğu coğrafyasında yaşayan tüm kavimlerin sahip oldukları etnik, dilsel ve kültürel haklara Kürt halkının da sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Egemen devletlerin, zulmedenlerin ezilen mazlum halkların hak taleplerini reddi ve inkarını meşrulaştırmada ümmetçiliğin bir araç olarak kullanılmasını reddetmekte, İslam ümmetinin parçası olan her milletin kendi coğrafyasında eşit statü talebinin meşruiyetini kabul etmektedir"

 

KONFERANS DAİMİ BİR KURUMA DÖNÜŞECEK

Tan, Kürt sorunu başta olmak üzere dini ve toplumsal sorunların çözümü için alim, aydın ve kanaat önderlerinden oluşan bir barış komisyonu kurulması kararına varıldığını aktararak, şöyle devam etti: "Bu komisyon aciliyet arz etmesi nedeni ile devlet, hükümet ve PKK başta olmak üzere tüm tarafların nezdinde girişimlerde bulunması ve Kürt sorununun müzakere yöntemi ile çözümü için çalışmaları başlatmayı hedeflemektedir. Konferansımız, Kürdistan'da İslam konferansını daimi bir kurum haline dönüştürme ve olabilecek en kısa zamanda tüm Kürdistan parçalarında geniş katılımlı ikinci bir konferans düzenleme kararı almıştır. Başta Kürdistan coğrafyası olmak üzere tüm İslam coğrafyasında sivil halka yönelik katliamların adalet temelinde hesabının sorulması ve adaletin yerini bulması için çaba sarf edecektir. Konferansımız ortak bir karar ile Kürdistan coğrafyasında yaşayan tüm farklı etnik kimliklerin, dillerin ve inançların birbirleri ile münasebetlerde barış, karşılıklı tanıma ve saygı temelinde bir yaklaşım içerisinde bulunmalarını istemektedir."

 

Tan, sonuç bildirgesini açıkladıktan sonra, okunan duaların ardından 2 gün boyunca devam eden konferans son buldu.