Sigara ve alkollü içki satış izin bedelleri artırıldı

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2021 yılı hizmet bedelleri belirlendi

Sigara ve alkollü içki satış izin bedelleri artırıldı

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ticaretini yapan kişilerin satış belge bedelleri yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili tebliği Resmi Gazetenin 31 Aralık günlü sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda toplan satış belge bedeli 9 bin 490 lira olarak uygulanacak.

Perakende satış bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 490 lira, ilçe merkezlerinde 325 lira, diğer mahallerde 120 lira olarak belirlendi.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2 bin 40 lira, diğer mahallerde 785 lira olarak uygulanacak.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 5 bin lira, diğer mahallerde 4 bin 560 lira bedelle alınabilecek.

ÜRETİM TESİSİ

Üretim ve ticaret tesislerine yönelik olarak ilgili tebliğ de yayımlandı. Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 72 bin 330 lira,  tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 144 bin 660 lira, tütün ticareti yetki belgesi 66 bin 300 lira bedelle alınabilecek.

Tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 24 bin 309 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 289 lira alınacak.

Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,53 lira tahsil edilecek.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 141 bin 221 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 11 bin 849 lira ödenecek.

KOOPERATİFLERE İSTİSNA

Üretim ve ticarete yönelik ayrı bir yönetmelik değişikliğiyle, bakanlıkça belirlenecek yerlerde kooperatiflerce kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tam ve yeni teknoloji ile kullanılmamış makine şartının aranmaması, tesis yerlerinin, konut alanı, ticaret alanı ve tarım alanları dışında kurulabilmesi, tesislerin 1000 metrekare yerine en az 750 metrekare kapalı alanla kurulabilmesi ve alınan hizmet bedellerinin kooperatifler için 1/10 oranında uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Öte yandan, sigara paketlerindeki sağlık uyarılarını tam görünür olma zorunluluğunda erteleme yapıldı. İlgili yönetmelik değişikliğiyle bandrolün altında kalacak şekilde görüntü uygulaması yasaklanıyordu. Bu yasağa uyum süresi 30 Haziran 2021’e ertelendi.

ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN TESİS KURMA, ÜRETİM VE PROJE TADİLAT İZNİ BEDELLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2021 yılına ilişkin alkollü içkilerde tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedelleri tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 14 bin 752 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3 bin 933 lira ve 20 bin litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9 bin 834 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49 bin 171 lira olarak belirlendi.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına, bira için 14,75 lira, şarap ve aromatize şarap için 24,58 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 79,13 lira, distile alkollü içkiler için 167,17 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

Öte yandan, üretim izni maktu bedeli bira için en az 14 bin 752 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3 bin 933 lira ve 20 bin litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9 bin 834 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49 bin 171 lira oldu. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanarak uygulanacak.

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanarak izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Bira tesislerinde, aromalı bira üretimi için en az 29 bin 504 lira, şarap tesislerinde, yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 49 bin 171 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 79,13 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETTEKİ HİZMET BEDELLERİ

Öte yandan, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve Geçici 5'inci maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2021 yılı hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, hizmet bedeli, beher 1000 litre başına bira için 14,62 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 24,36 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 87,69 lira, distile alkollü içkiler için 156,58 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli bira için en az 29 bin 503 lira, aromalı bira için en az 59 bin 5 lira, şarap, köpüren şarap  ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7 bin 869 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 19 bin 668 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 49 bin 172 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 70 bin 659 lira olarak belirlendi.

Dağıtım yetki belgesi bedeli de faaliyet hacmi üzerinden beher  1000 litre başına bira için 29,50 lira, aromalı bira için 49,16 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 49,16 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 158,26 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 282,64 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5 bin 898 lira olarak tespit edildi.

ETİL ALKOL VE METANOL ÜRETİMİ

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişki Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25'inci ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 55,86 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 46 bin 535'er lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 5 bin 580 lira olacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 114,45 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher 1000 litre başına 46,55 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 19,53 lira olarak belirlendi.

Tebliğler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 22:12

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER