703 sayılı KHK ile Merkez Bankası kanununda düzenleme yapıldı

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde de düzenleme yapıldı

703 sayılı KHK ile Merkez Bankası kanununda düzenleme yapıldı

703 sayılı KHK'ya göre Merkez Bankası kanunundaki "Başkan 5 yıllığına atanır" ibaresi kaldırıldı.

KHK'nın 151 maddesinin 'h' bendine göre Merkez Bankası Kanunu'nun 25. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Merkez Bankası'nın 25. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu: "Başkan (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir. Başkanın (Guvernör) yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır."

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde de düzenleme yapıldı.

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

Kanunun Para Politikası Kurulu ile ilgili 22/A maddesinde TCMB Başkanınının önerisiyle ve müşterek kararla atanacak bir PPK üyesinin atanması için "müşterek karar alınması" gerekliliği kaldırıldı.

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlgili düzenleme KHK'nin 151. maddesinin 'J' bendinde yer aldı.

Buna göre, Merkez Bankasının Hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.

KHK ile Merkez Bankası Kanunu'nun 2. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlığa" ibaresi "Cumhurbaşkanlığına" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlığın" ibaresi "Cumhurbaşkanlığın" şeklinde değiştirildi.

Kaynak: Habertürk

Demokrat Haber’e destek olur musunuz? >>>

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER