İnternet gazeteciliğine bir dizi yasak getiren düzenleme Meclis’e geldi. İnternet medyası çalışanlarını resmen gazeteci kapsamına alan yasayla, sitelere resmi ilan alma hakkı veriliyor. Ancak ilanların hangi sitelere verileceği hükümetin kontrolünde olacak

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sevk edileceği Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi hâlinde yasalaşacak. Tasarıyla öncelikle internet haber siteleri basın kanunları kapsamına alınacak.

Adnan Keskin'in Taraf'ta yer alan haberine göre internet haber sitelerini “süreli yayın” kategorisine alan tasarı kanunlaşırsa internet medyasının yaptığı iş resmen gazetecilik olarak tanımlanacak, buna bağlı olarak çalışanlar da sarı basın kartı edinmek başta olmak üzere gazetecilere tanınan haklarını kullanabilecek.

İnternet medyası, Basın kanunlarının yanı sıra internete sansür getiren düzenlemelere de tabi tutulacak. Tasarı kanunlaşırsa, internet medyası ayrıca şu yükümlülükler altına girecek:

İnternet sitesi sahibi, varsa temsilcisi veya sorumlu müdürünün adları, adresleri, haber sitesinin faaliyet gösterdiği işyeri adresi ile yer sağlayıcının adı, adresi ve ticari unvanı, kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde künye bulunduracak. Sitelerdeki bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, üstelik her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek. Tasarı ile, internet medyasına Basın İlan Kurumu tarafından büyük bütçeli resmî ilan-reklamlar verilebilecek.

Ancak, bu ilan ve reklamlar, iktidarın hoşuna gitmeyen yayınlar yapılması hâlinde geri alınacak. İnternet haber siteleri için yayın durdurma cezası yerine kanunla resmî ilan/reklam verilmesi, çalışanlara basın kartı verilmesi gibi haklar ortadan kaldırılacak, yani geri alınacak.

Haber siteleri yayınladıkları içerikleri altı ay süreyle muhafaza edecek ve gerektiğinde, talep eden yetkili mercilere teslim edecek.

İnternet haber sitesinin sorumlu müdürü, düzeltme ve cevabı, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayınlamak zorunda kalacak.

Haber siteleri, düzeltme ve cevap yazısını yayınlamaz ise, mahkeme, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere bu yazının iki internet haber sitesinde yayınlanmasına da karar verebilecek.