CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan internet gazeteciliği ve sosyal medya ile ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun teklifiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

CHP’li Emre halkın bilgi edinme hakkının önemine değindiği açıklamasında, getirilen teklifi “demokratik değerlerden ve uluslararası standartlardan uzak” olarak nitelendirdi.

Teklifte yer alan göreceli soyut kavramlar ile ifade özgürlüğüne sınır getirildiğini belirten Emre, “Muhalefetin engellenmesinin yeni bir yolu aralanmaktadır. AK Parti seçim arifesinde, vatandaşlarımızın bilgilenme ve sesini duyurma mecraları olarak öne çıkan sosyal medya ve internet gazeteciliğinin de nefes alamaz hale getirilmesine çalışmaktadır. Teklif bu haliyle yasalaşırsa Türkiye’de internetin ve sosyal medyanın bir kontrol ve ceza platformu haline gelmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır” dedi.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA İÇİN 5 ÖNERİ

Türkiye’de internetin ve sosyal medyanın bir kontrol ve ceza platformu haline gelmesini önleyecek adımların atılabileceğini belirten CHP’li Emre beş öneride bulundu:

1- Yapılması gereken yasakçı zihniyeti terk ederek internet alanını uluslararası standartlara göre yönetecek kurumlaşmayı sağlamaktır. Bunun başlangıç noktası da bir internet ombudsmanlığı kurulması olabilir. Bu kuruluşun siyasetten bağımsız olması temel bir öncelik olmalıdır.

2- Yasaklamak yerine dezenformasyonla ilgili eğitimlere ağırlık vermek bir başka önemli yoldur. İnternet kullanımı ile ilgili eğitimlerin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla hızla uygulamaya konması gerekir.

3- İnsan hakları perspektifiyle internet kullanımı ve sosyal medyaya bakarken ifade özgürlüğünün yanında unutulmaması gereken bir konu da kişisel verilerin mahremiyeti alanındadır. Bu konuda evrensel standartların oluşması, devletlerin ve şirketlerin bu alanda bu standartlara uygun davranması sağlanmalıdır.

4- teyit.org benzeri doğruluğu kontrol işlevi gören girişimler mali ve kurumsal olarak desteklenmelidir. Bu kuruluşlar idareden bağımsız girişimler olarak hayata geçirilmelidir.

5- Sosyal medya şirketleri nefret suçu, yalan bilgi ve ayrımcılık içeren paylaşımların kaldırılması konusunda sorumlu olmalıdır. Bunun yanında ilgili şirketlerin çoğulculuğun korunması ve bütün görüşlerin internet ortamında temsil edilmesi gibi sorumlulukları da vardır. Bu sorumluluklarla ilgili uluslararası standartlar oluşturulmalı ve Türkiye bu standartları sahiplenmelidir.