Türk Tabipleri Birliği (TTB) , özlük haklarına ilişkin bir düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için son kez uyardı. Beyaz nöbet eyleminin ardından Meclis önünde yaptığı eylemde sesini duyuran hekimler, talepleri kabul edilemezse iş bırakacaklarını dile getirdi. TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Mevcut randevuları hastaları mağdur etmeyecek şekilde sağlık hizmetlerini başka günlerde planlayın. Topluma da sesleniyoruz bu g(ö)rev yalnızca hekimler/sağlık çalışanları için değil, hepimiz için” dedi.

Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı “Beyaz Nöbet” eylemi son gününde Meclis önünde eylem yaptı. Hekimlerin eylemine DİSK, KESK, TMMOB’nin yanı sıra CHP, HDP, Gelecek Partisi, Sol Parti, EMEP de destek verdi. Eylemde “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “TTB burada bakan nerede” sloganları atıldı.

TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığının 2 bin 300-4 bin TL arasında; pratisyen hekimin yalın maaşının yaklaşık 4 bin 900 TL; 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşının 5 bin 800 TL olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin uzman hekim maaşları sıralamasında 2020 verilerine göre OECD üye ülkeleri içinde sondan 6. sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14. sırada olduğunu kaydeden Fincancı, 2021 Ekim ayı itibariyle son 20 ayda üç bin hekimin emekli olduğunu belirtti. Fincancı, “Bu durum emeklilik oranında önceki döneme göre yüzde 40 artış anlamına gelmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere emekli olan hekimlerin artık çalışmaması değil, çoğunun özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmek zorunda kalması anlamına gelmektedir. Bugün, özel hastanelerin çoğu kartelleşmiş ve özel hastaneler, hekimlerden kendi şirketlerini kurmalarını, kendi sigorta primlerini yatırmalarını, kendi hekim mesleki sorumluluk sigortalarını yapmalarını istemektedir. Bu yolla özel hastaneler kârlarını daha da artırıp özlük haklarımızı yok saymaktadır. Özellerdeki emek sömürüsüne son demek için buradayız” diye konuştu.

HASTALAR AYLARCA SIRA BULAMIYOR

Hastaların MHRS sistemlerinde aylarca sıra bulamadığını, acil başvuru sayılarının olağandışı durumlar yaşayan bir ülkede görülebilecek oranlarda olduğunu, hekimlere/hastalara dayatılan 5 dakikada bir muayenenin bu sorunu çözemeyeceğini anlatan Fincancı, bu sürenin muayene, ve tedavi için yetersiz olduğunu dile getirdi.

"KOVID MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLSİN"

Ayrıca pandemide neredeyse hiçbir bilimsel tedbiri almayan iktidarın, alınana önlemleri de kaldırmasına tepki gösteren Fincancı, Covide bağlı hekim ölümlerinde ve hastalanmada Türkiye’nin halen en üst sıralarda olduğunu söyledi. COVID-19 aşısına kadar ortalama her 30 dakikada bir sağlık çalışanını bu enfeksiyondan kaybettiklerine dikkat çeken Fincancı, bu sebeplerle artık Covıd-19 Meslek Hastalığı Yasasının hızla çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"NEREDE GERİ ÇEKİLEN YASA?"

Fincancı, sağlık emekçilerinin özlük haklarını ilgilendiren ve geri çekilen yasa tasarısına ilişkin ise şöyle konuştu: "Televizyonlardan da gördük ki bu yasa taslağı hakkında icazet almadan konuşamadığınız gibi; taslağın geldiği hızla çekildiğinde de konuşamadınız. Ne oldu bu yasa tasarısına? Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarına sahip çıkamıyorsanız neden o mevkidesiniz? Yasanın geri çekilmesini sağlayan partilere, iktidara soruyoruz neden geri çektiniz yasa tasarısını? Daha iyisini getireceğiz dediniz ama iki ayı geçti neden hekimlere/sağlık çalışanlarına bir açıklama yapmıyorsunuz?”

"8 ŞUBAT’A RANDEVU VERMEYİN"

Seslerini bir kez daha duyurmak için 26 Ocak-4 Şubat arasında beyaz nöbet eylemleri yaptıklarını aktaran Fincancı, taleplerini kabul eden bir düzenleme Meclis’e gelmezse 8 Şubat'ta greve gideceklerini söyledi. Hekimlere seslenen Fincancı, “8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Mevcut randevuları hastaları mağdur etmeyecek şekilde sağlık hizmetlerini başka günlerde planlayın. Topluma da sesleniyoruz bu g(ö)rev yalnızca hekimler/sağlık çalışanları için değil, hepimiz için” diye konuştu.

Kaynak: Ankara/EVRENSEL