HDP Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, katı atık toplayan işçilerin belediyeler eliyle düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınması ve mülteci işçilerin sınır dışı edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Pekgözegü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergeleri sundu.

Serpil Kemalbay Pekgözegü, katı atık toplayarak geçimini sağlayan yüz binlerce geri dönüşüm emekçisi bulunduğunu ifade ederek bu işçilerin yevmiye usulü, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun koşullar altında çalıştığını belirtti.

İstanbul Valiliğinin 23 Ağustos 2021 tarihinde atık toplama ve ayırma faaliyetlerine ilişkin olarak “Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri; başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir” ifadeleri ile yayımladığı açıklamayı hatırlatan Pekgözegü, sonrasında İstanbul'un farklı ilçelerinde 200’e yakın atık toplama deposuna baskın düzenlendiğini, binlerce işçinin işsiz kaldığını ve göz altına alınan mülteci işçilerin sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiğini belirtti.

"BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ GEREKEN BİR KONU"

HDP Milletvekili Pekgözegü, pandemiyle birlikte çalışma koşullarının daha da ağırlaştığı bir dönemde yüz binlerce yoksul ve işsiz emekçiye, göçmene geçim kaynağı olan bu iş sahasının bir günde ortaya çıkmadığını, sorunların da bugün belirmediğini ifade ederek "Türkiye’nin bir gerçeği olarak hep vardı ve alanın hakkaniyetle, hak kayıplarına yol açmayan düzenlemelerle, yasamanın, yürütmenin, siyasi iradenin taraflarla beraber ele alarak çözüm üretmesi gereken bir konu" dedi.

Serpil Kemalbay Pekgözegü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

• İstanbul Valiliği kararı ile sokak emekçilerine yönelik baskınlar bilginiz dahilinde midir?

• Baskınlar sırasında bir polis amiri çevik kuvvetin plastik mermi kullanılması emri verdiği bilginiz dahilinde midir? Bilginiz dahilinde ise Bakanlığınızca işçilere yakın mesafeden plastik mermi kullanan ilgili kişiler hakkında herhangi bir idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?

• İzmir’de de ara depocuların depolarının basıldığına dair iddialar doğru mudur?

• Baskının gerekçesi olarak basın açıklamasında ifade edilen huzur ve güvenliğin bozulduğuna dair herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise elde edilen veriler nelerdir?

• Katı atıkların geri dönüşümleri noktasında önemli bir rol üstlenen atık işçileri ile belediyelerin birlikte çalışmalarını sağlayacak ve sokak emekçilerini sosyal güvenceye kavuşturacak,  sorunlarını çözecek mekanizmalar geliştirmeye yönelik Bakanlığınızca herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

Pekgözegü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ise şu soruları yöneltti:

• Türkiye’de katı atık toplayıcılarının sayısı kaçtır, bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmadı ise neden yapılmamıştır?

• Valiliklerce katı atık emekçilerinin geçim kaynaklarına yönelik depo baskınları yapılması bilginiz dahilinde midir?

• Bakanlığınızca atık toplama depoları ve barınma yerleri yok edilen işçilerin, iş ve barınma sorununu çözmeye yönelik bir çalışması bulunmakta mıdır?

• Bakanlığınızın valiliklerce geri dönüşüm emekçilerinin geçim kaynaklarına yönelik depo baskınlarından kaynaklanan geri dönüşüm işçilerinin zarar görmesinin önüne geçmek, yasak ve ceza uygulamalarının karşısında çözüm gücü olmak ve emekçilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı sağlayacak bir çalışması var mıdır?

• Türkiye’de, “sıfır atık”, geri dönüşüm projeleri dalında faaliyet gösteren firma ve ara depo sayısı toplamda kaçtır?

• 2015-2021 yılları arasında geri dönüşüm işlemlerinin ülke ekonomisine olan katkısı ne kadar olmuştur?

• Katı atıkların geri dönüşümleri noktasında önemli bir rol üstlenen atık işçileri ile belediyelerin birlikte çalışmalarını sağlayacak ve sokak emekçilerini sosyal güvenceye kavuşturacak, sorunlarını çözecek mekanizmalar geliştirmeye yönelik Bakanlığınızca herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

HDP'li Pekgözegü ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de şu soruların yanıtını istedi:

• Türkiye’de katı atık toplayıcılarının sayısı kaçtır, bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmadı ise neden yapılmamıştır?

• Bakanlığınızca yüzbinlerle ifade edilen geri dönüşüm emekçilerinin kayıt altına alınması, sosyal güvenceye kavuşturulmaları için bir çalışma yapılmakta mıdır?

• Bakanlığınızın katı atık emekçilerine yönelik iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun, insana yakışır iş koşulları sağlanması için bir çalışması var mıdır?

• Bakanlığınızın valiliklerce katı atık emekçilerinin geçim kaynaklarına yönelik depo baskınları yapmasından kaynaklanan kâğıt toplayıcılarının zarar görmesinin önüne geçmek, yasak ve ceza uygulamalarının karşısında çözüm gücü olmak, katı atık emekçilerini kayıt altına almak, kooperatifleşme, sendikalaşma gibi çözüm önerilerini hayata geçirmeye   ve yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bir çalışması var mıdır?

Kaynak: Evrensel