HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cemevlerinin yasal statüye kavuşması için Meclis’e verdiği kanun teklifinde, ibadethanelere sağlanan imkanlardan cemevlerinin de yararlanmasını istedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ibadethanelere sağlanan imkanlardan cemevlerinin de yararlanması istemiyle Meclis’e kanun teklifi verdi. Verilen “İbadethanelerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile uygulanan tüzük ve yönetmeliklerin kanuna göre yeniden düzenlenmesi yoluyla cemevlerinin yasal statüye kavuşması istendi.

Kanun teklifinde “Anayasa’nın 24’üncü maddesi ile herkesin din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeden kanun önünde eşitliğini tanımlayan 10’ncu maddesi gereği cemevleri’ne de ibadethane statüsü verilmelidir” denildi.  Kanun teklifinin cemevlerinin ibadethane olmasına değil ibadethanelere sağlanan imkanlardan Alevi yurttaşların ibadethanesi olan cemevlerinin de yararlanması için verildiği belirtilerek, “Sünni İslam anlayışında da belirtildiği üzere kul hakkı en büyük günahtır ve affedilmesi sadece mağdur edilen kişinin rızasıyla olabilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada imam hatip mezunu bir milletvekili olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Aleviler için cemevi ibadethane olmadığı müddetçe bu kul hakkı bütün Sünni inanışa sahip Müslümanların boynundadır” ifadeleri yer aldı.

14 MADDE

Kanun teklifinin gerekçesinde 14 madde yer aldı. Gerekçede,  “Cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasıyla cami, mescit, kilise ve havra gibi elektrik ve havagazı vergisinden muaf tutulmasını amaçlamaktadır. Teklif ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda, büyükşehir belediye meclis kararı ile yıkılan cami, mescit, cemevi, kilise, havra gibi ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilmesi sağlanmıştır” diye belirtildi. Gerekçede cemevlerinin Bina Vergisi’nden muaf tutulması ve giderlerinin ilgili kurum ve bakanlıklarca karşılanması istendi.

İBADETHANELER İBARESİNE AÇIKLIK

Kanun teklifiyle, ilgili tüm kanunlarda geçen “ibadethaneler” ibaresine açıklık getirilerek “cami, mescit, cemevi, kilise, havra, vb.” ibareleri eklenerek ibadethaneler kapsamına giren mabetler tanımlanacağı kaydedilen gerekçede, “Teklif ile cemevlerinin de vergi, resim, harç istisna ve muafiyetlerinden yararlanması amaçlanmaktadır. Teklif ile cemevlerinin de inşası için yapılan her türlü harcama ve bunun için yapılan her türlü bağış ve yardım ile faaliyetlerini devam ettirebilmesi için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının Kurumlar Vergisi indirimine tabi tutulması sağlanmaktadır. Teklif ile Toplu Konut İdaresi’nin cemevlerinin teşviki için yatırım ve işletme kredisi vermesi amaçlanmıştır. Teklif ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapanların, cami, mescit, kilise ve havra gibi cemevlerine de 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umama açık yerde bu suçu işlemeleri halinde verilecek cezaların yarı oranda arttırılması öngörülmüştür” ifadeleri yer aldı.