Anayasa değişiklik teklifinin son iki maddesi görüşülüyor.

Görüşmelerde HDP Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir söz aldı. Baydemir, "Bugün barış, demokrasi ve birlikte yaşam feraseti bir dipsiz kuyuya atılıyor" dedi.

HDP grubu adına Osman Baydemir'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Anayasanın kendisi yok hükümüne dönüştürülmektedir. Anayasa hukuku dersi alanların hepsi bilirki erkler ayrılığının olmadığı rejim demokratik bir rejim olamaz. Büyük bir inatla, ısrarla bir yanlış bir başka büyük yanlışla tekerrür ediyor.

Türkiye gibi kadim bir coğrafyayı barış içerisinde yaşatmanın yollarından biri toplumsal bir sözleşme ile olabilir. İnkar, isyan kısır döngüsünü yaşadık bugün Türkiye bir kez daha inkar isyan döngüsüne çekiliyor. Bu metin cunta anayasasını da aşan totaliter bir rejim inşa ediyor. Bu metne evet diyenlere de hayır getirmeyecektir. Bu metin zulüm metnidir.

Demokrasiyi, birlikte yaşamı ortadan kaldırma tehlikesiyle beraber büyük bir tehlikeye daha işaret ediyor. Bundan 35 yıl önce bir cunta kliği bir kuyuya bir taş attı ve 35 yıldır bütün hükümetler o delinin kuyuya atmış olduğu taşı çıkarma çabasında oldu. Bugün barış, demokrasi birlikte yaşam feraseti bir dipsiz kuyuya atılıyor. Bu toplum, bu şerri kim kapımıza bıraktı tartışmasını yapacak.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne bu ülkenin en büyük  sorunlarından biri Kürt sorunudur. Bu sorun bir anlamda bir anayasa sorunudur. Bugün bir kez daha Kürtler anayasal düzlemden yok ediliyor.

20 milyonu aşkın bir halk dili yok ediliyor, asimile ediliyor. Çözüm için yapılması gereken kapsayıcılık değil de nedir. Kardeşliğin hukuksal metin içöerisinde yeri olmayacak mı. Var olma ve varlığını sürsürme her kimliğin annesinin ak sütü gibi helaldir. Haram olan, yapılmaması gereken red ve inkardır. Yarınımızın ne olacağını kestirme şansına halen sahip değiliz.

Gelin bir kez daha bu yanlıştan vazgeçin, Demokrasi, özgürlük, adalet, onurlu bir birliktelik için, demokratik değerler için hep birlikte yeni başlangıç yapalım. Bu yeni başlangıcın önündeki engel bu dayatılan anayasadır. Bu film daha önce de dayatıldı, hayır diyoruz. Bu toplum daha önce de bölünmeyle tehdit edildi. Cunta anayasasına evet denilmesi meşrulaştırdı mı hayır.

Bugün 1980'in koşullarından farklı bir koşullarında değil Türkiye. OHAL'de topluma nasıl özgür irade zeminini sunuyoruz denilebilir. Eşitlik, özgürlük adalet için, çogulculuğu korumak için bu fermana hayır diyoruz.

Ferman padişahınsa, "hayır" deme hakkı bizlerindir.