Yeni KHK: Mahkûmların avukatlarıyla görüşmeleri savcı tarafından kaydedilecek!

Gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmeleri, hakim kararıyla kısıtlanabilecek ve bu sürede ifade alınamayacak

Yeni KHK: Mahkûmların avukatlarıyla görüşmeleri savcı tarafından kaydedilecek!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 675 ve 676 sayılı iki yeni KHK Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı suçlardan gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmeleri, hakim kararıyla kısıtlanabilecek ve bu sürede ifade alınamayacak.

T24’ün haberine göre,  Avukatın mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilecek.

MAHKUM-AVUKAT GÖRÜŞMESİ SAVCI TARAFINDAN KAYDEDİLECEK

Değişikliğe göre mahkeme kararı olması halinde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkûm olan kişilerin avukatlarıyla görüşmeleri sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek, üçüncü bir kişi avukatlarla görüşme sırasında odada bulunabilecek.

KHK'ya göre Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) sanık ve şüphelilerin müdafileri ile görüşme şartlarını düzenleyen 154'üncü maddesinde değişiklik yapılacak.

İlgili maddeye, "Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla 24 saat süreyle kısıtlanabilir, bu zaman zarfında ifade alınamaz." şeklinde fıkra eklenecek.

Böylece, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk ile terör, örgütlü işlenen uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından gözaltında bulunanların hakim tarafından 24 saat süreyle avukatıyla görüşmesi kısıtlanabilecek.

AVUKATLARIN TERK ETTİĞİ DURUŞMAYA DEVAM EDİLECEK

Öte yandan, CMK'nın duruşmada bulunacakların belirlendiği 188'inci maddesinde de değişikliğe gidilecek. Söz konusu maddenin birinci fıkrasındaki "Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve cumhuriyet savcısı ile zabıt katibinin ve Kanun'un zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafinin hazır bulunması şarttır." hükmüne, "Müdafinin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir." ibaresi eklenecek. Böylece, avukatın mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilecek.

KHK'de konu ile ilgili yer alan madde şöyle:

Türk Ceza Kanunu'nun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve tâlimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2016, 15:17

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER