‘Vicdani ret’ teklifi gündeme alındı

Yasa teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu’nun gündemine alındı…

‘Vicdani ret’ teklifi gündeme alındı

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in ‘vicdani reddin’ tanınmasını içeren yasa teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu’nun gündemine alındı. Teklife göre vicdani ret hakkından muvazzaf er, erbaş, astsubay ve subaylar da yararlanacak.

 

Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı vicdani redde ilişkin yasa tasarısı henüz son şeklini almadan, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in vicdani reddin tanınmasını içeren yasa teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu’nun gündemine alındı.

 

Sebahat Tuncel tarafından bir süre önce hazırlanan kanun teklifine göre, vicdani retçilerin zorunlu kamu hizmetini de istememeleri durumunda hiçbir hukuki, sosyal yada ekonomik bir yaptırıma maruz kalmaması öngörülüyor.

 

Teklifte, askerliği reddeden ancak kamu hizmeti yapacak kişilerin de bu süre içerisinde sosyal sigorta kapsamında çalıştırılmaları öneriliyor ve vicdani ret ile halkı askerlikten soğutmak davaları da düşüyor.

 

Tuncel'in "1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Kimi maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi"ne göre, Askerlik Kanunu'nun 1. Maddesi'ne şu ifade ekleniyor:

 

"Askerlik çağına gelmiş olup kendisini vicdani retçi olarak tanımlayan, ahlaki, vicdani, siyasi, dini ya da benzer gerekçelerle askerlik yapmak istemeyenler, bu durumlarını bağlı oldukları Askerlik Şubesine bildirmeleri ve açıklamaları halinde askere alma işlemine ve askerlik hizmetine tabi tutulamazlar ve bu tutumlarından dolayı haklarında soruşturma açılamaz, ceza verilemez, ekonomik, toplumsal, kültürel, medeni ya da politik hakları açısından herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılamazlar."

 

Maddenin gerekçesi ise "Zorunlu askerlik hizmeti anayasal bir gereklilik değildir" olarak açıklanıyor.

 

RÜTBELİLER VİCDANİ RETÇİ OLABİLİR

 

Teklifte, halen askerde olanlar ile ordudaki rütbeli askerlerin de vicdani ret hakkından yararlanması öngörülüyor. Savaş ve benzeri hiçbir olağanüstü hal gerekçesi ile bu hakkın kullanımının sınırlandırılamayacağı belirtiliyor.

 

Kanun teklifinde, hiçbir şekilde zorunlu hizmet yapmak istemeyen vicdani retçilerin (total retçi) durumunun ise sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilcilerin de katılımıyla oluşturulacak bağımsız kurullar tarafından değerlendirilebileceği belirtiliyor. Vicdani retçilerin bu tutumlarından dolayı cezalandırılamayacağı, ekonomik, toplumsal, kültürel, medeni ya da politik hakları açısından ayrımcılığa maruz bırakılamayacağı ifade ediliyor.

 

Vicdani ret konusunda toplumun bilgilendirilmesinin de öngörüldüğü kanun teklifinde, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Askeri Ceza Kanunu'nun 58, 63, 66, 87 ve 88. maddeleri ya da TCK'n 318. maddesinden yürütülen davaların düşmesi öngörülüyor. (ANF)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER