TÜİK'ten ankete katılmayan kişiye bin 322 lirası para cezası

Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bütçe Araştırması anketine katılmayan Gülsüm Akkaya'ya ceza kesti

TÜİK'ten ankete katılmayan kişiye bin 322 lirası para cezası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  İstanbul'da yaşayan Gülsüm Akkaya'ya 2018 Ekim ayı Hanehalkı Bütçe Araştırması anketine katılmadığı gerekçesiyle 1.322 Türk Lirası para cezası kesti.

Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden Gülsüm Akkaya’ya tebligatta, 2018 Ekim ayı Hanehalkı Bütçe Araştırması için gönderilen anketörlere, “geçerli bir mazeret olmaksızın ankete cevap vermeyi reddetmesi" nedeniyle, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu'nun 54. maddesi ikinci fıkrası gereğince 1.322 Türk Lirası idari para cezası kesildiği belirtildi.

Akkaya’dan idari para cezasının kanuni süre içerisinden ödenmesi ve makbuzun İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi istendi. Para cezasının ödenmemesi halinde Akkaya hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil işleminin yapılacağı belirtildi.

YASANIN 'İDARİ PARA CEZALARI' BAŞLIKLI MADDESİ NE DİYOR? 

MADDE 54.- Sayımlarda geçerli mazereti olmadan verilen görevleri yapmaktan kaçınanlara beşyüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Görevlendirilenleri geçerli mazereti olmaksızın eğitim ve toplantılara göndermeyen veya görev yapmasına izin vermeyen kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sorumlularına, izin vermedikleri her kişi için beşyüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır ve bu durum ilgililerin kurumlarına bildirilir. Ayrıca, görevlendirilmek üzere yetiştirme kurslarına katılan kimselerden, görevlerini geçerli mazereti olmaksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde, yetiştirilmeleri için yapılan giderler genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.

Başkanlık veya kurum ve kuruluşlar tarafından Program kapsamında istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede vermeyen veya eksik veya hatalı verenler, bir kereye mahsus olmak üzere uyarılarak yedi gün içerisinde bilgileri vermeleri veya eksik ve hataları gidermeleri istenir. Bu uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği hâlde eksikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında, fiilin;

a) Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda beşyüz Yeni Türk Lirası,

b) (a) bendi dışında kalan istatistikî birimlerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda bin Yeni Türk Lirası,

c) Sayımlarda işlenmesi durumunda ikibin Yeni Türk Lirası,

İdarî para cezası uygulanır.

İdarî para cezası ve diğer cezaların uygulanması, istatistikî birimin bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen usûllerden biri ile yapılan tebligatlar veya araştırmada görev alan personel tarafından bilgi ile ilgili dokümanların istatistikî birim yetkilisine verildiği veya bilginin istenmesi amacıyla istatistikî birimin ziyaret edildiğine ilişkin Başkanlıkça belirlenen usûllere uygun olarak tanzim edilmiş tutanaklar, istatistikî birimlerden bilgi istendiğinin tevsikinde yeterli olup, ispat için başka belge aranmaz.

Bu madde hükümleri, sözleşme ile üçüncü kişilere yaptırılan araştırmalar için de uygulanır.

İdarî para cezalarına ilişkin karar, sayım için mahallî komiteler kurulması durumunda, komitelerin başkanı tarafından; Programda belirtilmek şartıyla sayımların başka kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda bu kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri tarafından; diğer durumlarda ise Başkanlığın merkez veya taşra teşkilâtının en üst amirleri tarafından verilir.

Kaynak: T24 

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 14:53

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER