TSK'ya 'ombudsman' ayarı

Vatandaşların şikayet ve taleplerini inceleyip karara bağlaması öngörülen ombudsmanlık kurumunun kapsamına TSK da alındı.

TSK'ya 'ombudsman' ayarı
Anayasaya uyum kapsamında hazırlanan Ombudsmanlık'la ilgili kanun tasarısında önemli bir düzenlemeye yer verildi. Ombudsman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) faaliyetleri ile ilgili şikayetleri inceleyip karara bağlayacak. Anayasada yapılan değişiklikle kurulması kararlaştırılan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Kurumun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı 2005'te çıkarılmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Sezer tarafından önce veto edildi, daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
 
2005'TEKİ YASA NE DİYOR?
 
2005'teki kanunun 9. maddesinde TSK Ombudsmanlık'ın kapsamı dışında tutulmuştu. 9. maddede "Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler", "Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler", "Yargı faaliyetlerine ilişkin işlemler ile yargı mensuplarının işlem ve eylemleri" ile "TSK'nın salt askeri hizmete ilişkin faaliyetleri" kurumun görev alanı dışında bırakılmıştı. Meclise son gönderilen kanun tasarısında ise askeri faaliyetlerde Ombudsmanlık'ın denetleyeceği kurumlar arasında yer aldı. 2005'teki gibi "Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler", "Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler" ile "Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler" yine kapsam dışında tutulurken, TSK ile askeri faaliyetler kapsam dışında bırakılmadı. Ombudsman askeri faaliyetler ile ilgili şikayetleri de inceleyip karara bağlayacak. ,
 
DAYAK YİYEN ER NE YAPACAK?
 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof Dr. Etem Atay, Ombudsmanlık'ın kanuna, adalete ve hakkaniyete aykırı uygulamaları denetlediğine dikkat çekerek, "TSK ve askeri hizmete ilişkin uygulamaların da Kamu Denetçiliği Kurumu kap samına alındığı görülüyor. TSK ile ilgili her türlü şikayet buraya yapılabilir" dedi. Atay şöyle devam etti: "Örneğin kışlalardaki yemeklerin kalorile rinin eksik veya fazla olması şikayet edile bilir. Üstlerinden dayak yiyen bir er veya erbaş buraya şikayette bulunabilir. Gayrı insanı tutum ve davranışlar şikayet ko nusu yapılabilir. TSK'da bu şikayetler zeri ne gerekli inceleme ve araştırmaları yapa rak Kamu Denetçiliği Kurumu'na bilgi ver mek zorundadır. Şikayetler konusunda bir şey yapılmazsa Kamu Denetçiliği Kurumu konuyu Meclis'e taşıyabilir. Dünyada uygulamalarda askeri faaliyetler Kamu Denetçiliği Kurumunun denetimi altındadır. Bazı ülkeler askerlik hizmetleri için ayrı bir kamu denetçisi atıyor."
 
Ajanslar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER