Tekzip

Tekzip

Demokrat Haber İnternet Yayını Müdürlüğü’ne

https://www.demokrathaber.org/guncel/akpli-yonetim-sedep-icin-belediye-kasasindan-milyonlar-harcamis-h125584.htmll

Haber sitenizde 10/03/2020 tarihinde yayınlanan ve yukarıda linki bulunan “AKP’li yönetim SEDEP için belediye kasasından milyonlar harcamış” başlıklı, belediyemizin kurumsal kimliğini yıpratıcı, taraflı ve gerçek dışı haberle ilgili bu açıklamanın, haberin yer aldığı sitede aynı punto ve büyüklükte yayınlanarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla,,  5187 sayılı Basın Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince yayınlanması gerekmektedir.     

1) Selçuklu Değerler Eğitimi Programı(SEDEP), öğrencilere temel insani değerlerin kazandırılmasını amaçlayan ve resmî müfredatla birlikte uygulanmaya müsait bir program arayışının ürünü olarak, 2012 yılında başlamıştır. Selçuklu ilçesindeki tüm resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak uygulanmaktadır.

Program Selçuklu Belediyesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

2)  Programın uygulanmasının temel dayanakları ise şunlardır:

 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 4734 sayılı İhale Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği,
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,
 • Çocuk Kulüpleri Yönergesi,
 • 2010/53 sayılı (İlk Ders Konulu) Genelge,
 • 18.ve 19.Millî Eğitim Şurası Tavsiye Kararları,
 • MEB Öğretim Programları.
 • 2023 Eğitim Vizyon Belgesi
 • Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 90 sayılı Kararı,
 • SEDEP ve revizyonları.

3) Söz konusu haberde; Selçuklu Değerler eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında öğretmenler yerine imamların ders verdiği yönündeki ifade tamamen asılsız ve iftiradır. Çünkü program; tüm resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olaraköğretmenler tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır.

4) Öğrencilere dağıtılan yayınların pedagojik olarak uygun olmadığı belirtilen haberi yapanların, eğitim öğretim yöntemleri ve uygulamaları konusundaki cehaletini göstermektedir. Öğrencilere yönelik tüm yayınlar, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonların denetiminden geçmek zorundadır. Komisyonlardan geçmeyen yayınlar öğrenciye dağıtılamaz.

5) SEDEP yürütme Kurulunda görev alan;  okul müdürü, okul müdür yardımcısı ve öğretmenlerin görev yerlerine gitmeden maaş almaları söz konusu değildir. Görevlendirme, Selçuklu İlçe MEM tarafından yapılmaktadır.

6) Program kapsamında faaliyetlere davet edilen insanlar; bu ülkeye ciddi katkı sunmuş,  bilim adamları, sanatçılar, akademisyenler, işadamları ve kanaat önderleridir.

7) Programın yürütülmesi ile ilgili maliyetler, Selçuklu Belediyesi tarafından,  4734 sayılı İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.

Söz konusu haberde yer alan bilgiler gerçek dışıdır.  Belediyemizin kurumsal kimliğini yıpratıcı nitelikte olup, belli bir amaca yönelik iftira ve hakaret içermektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklama yapılmış olup, yayın kuruluşu hakkındaki tüm hukuki haklarımız saklı kalacaktır.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 12:36

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER