'Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır!'

TTB, TMMOB, KESK ve DİSK, ortak basın toplantısı düzenledi...

 'Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır!'
ANKARA- TTB, TMMOB, KESK ve DİSK başkanları, Suriye konusunda yaşanan gelişmeleri, görüş ve beklentilerini kamuoyuyla paylaşan bir basın toplantısı düzenledi. TTB'de düzenlenen toplantıya TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Başkanı Lami Özgen ve DİSK Bakanı Erol Ekici katıldı.

Açıklamayı okuyan DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, "AKP hükümetinin emperyalizmin Ortadoğu’daki taşeronluğuna soyunarak, Türkiye’yi saldırgan politikaların bir parçası yapan yaklaşımlarını kaygıyla izlemekteyiz. Suriye'ye emperyalist müdahaleye izin vermeyeceğiz” dedi.

“Irak’ta olduğu gibi, hemen yanı başımızdaki komşumuz Suriye üzerinde de oynanmak istenen emperyalist oyunlara sessiz kalmamız düşünülemez” diyen Ekici, “Kendisi muhalefetin en küçük demokratik bir hakkını bile kullanmasını yasaklayarak, muhaliflerine karşı alabildiğine baskıcı, demokratik hak ve özgürlükleri kendi halkına çok gören dikta özlemleri içinde olan AKP’nin, komşu ülkelerin yönetimlerini, halklarına uyguladıkları baskılardan dolayı yüksek tonda eleştirmesi ilginç bir tezat oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

'ORTADOĞU KAOSA SÜRÜKLENİYOR'
Suriye'ye yönelik saldırı politikasının Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir parçası olduğunu vurgulayan Ekici, Başbakan Erdoğan'ın da kendisini bu projenin sözcüsü olarak tanımladığını hatırlattı. Ekici, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü şöyle tanımladı: “AKP, ABD tarafından 'model ülke ve model ortak' olarak Ortadoğu’nun yeniden düzenlenmesinde çok yönlü işbirlikçi bir rol üstlenmektedir. Bunun tam adı şudur: Ilımlı İslam ideolojik harcıyla tutturulmuş bir taşeron cumhuriyeti!..”

“Yıllardan beri bölgede oynanan bu 'büyük oyunun' 21. yüzyıldaki kritik noktası Suriye’dir. Suriye’ye dönük bir askeri müdahale bölgesel bir savaşın da tetikleyicisi olacaktır. Ortadoğu bu şekilde iç savaşlarla, etnik ve dini boğazlaşmalarla kaosu sürüklenirken, Türkiye de bu kaosun parçası olacak ve bölge halkları büyük acılarla yüz yüze kalacaktır” diyen DİSK Başkanı, “Suriye için özgürlük ve demokrasi istemek ne dünya halklarına kan kusturan ABD’ye, ne Suudi Prensi’ne kalmıştır ne de kendi halkını baskı ve şiddet operasyonlarıyla sindirmeye çalışan Başbakan Erdoğan’a” ifadelerini kullandı.

“Türkiye halklarının özgürlük, eşitlik, demokrasi ve bağımsızlık taleplerinin Kürt halkının özgürlük ve eşitlik talepleriyle birleştirilmesi bölge halklarının kardeşliği ve enternasyonalizmi açısından can alıcı öneme sahip bir aşamadadır” diyen Ekici, AKP'nin bölge politikasının halkları birbirine düşürme üzerine kurulduğunu söyledi.

'SURİYE'YE EMPERYALİST MÜDAHALEYE KARŞI MEYDANLARDA OLACAĞIZ'
DİSK Başkanı Ekici, kurumlar adına taleplerini ve hedeflerini şöyle sıraladı:

“Bizler, anti-emperyalist ve enternasyonalist emek ve meslek örgütleri olarak; bölge ülkelerinin demokratik farklı mezhepsel ve etnik kimliklerin bir arada yaşadığı demokratik ve laik bir yapıya kavuşabilmesi için emek örgütlerinin ortak mücadelesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Suriye’deki emek ve meslek örgütleriyle dayanışma ilişkilerimizi güçlendireceğimiz buradan duyuruyoruz. Özgürlükçü, sosyal, bağımsız ve laik bir Türkiye isteyen güçler olarak demokratik, laik ve bağımsız Suriye isteyenlerle dayanışmayı ertelenemeyecek bir görev olarak görüyoruz.

Komşumuz Suriye’ye karşı herhangi bir dış müdahaleyi asla kabul etmiyor, bütün emperyalist güçlerin ve işbirlikçi devletlerin ellerini Suriye’den derhal çekmesini istiyoruz!

Bölgesel güç olma hevesiyle Suriye’yi rüşdünü ispat edeceği bir sınav olarak gören AKP Hükümeti’ne sesleniyoruz: Ateşle oynamayın! ABD emperyalizminin çıkarlarına odaklanmış dış politika anlayışınızdan vazgeçin!

Gerçekten tam laik, çok kültürlü, çok inançlı, herkesin eşit yurttaşlık haklarına sahip olduğu, eşit, özgür, sosyal bir Suriye, Suriye emekçi ve ezilenlerinin mücadelesinin ürünü olacaktır. Biz bu mücadele ile dayanışma içerisinde olacağız.

Şimdi, AKP’nin, emperyalizmin aktif taşeronluğunu üstlenerek Suriye’de iç savaşın geliştirilmesine yönelik hamlelerinden vazgeçmesini sağlama zamanıdır. Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, halkların kardeşliği için sorumluluk alma zamanıdır. Bizler dün olduğu gibi bugün de tüm savaş karşıtlarıyla birlikte 'Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Hayır' diyeceğiz, meydanlarda olacağız.” (Etha)
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2012, 16:27
YORUM EKLE