'Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz!'

Adıyaman Barış Platformu sürece destek vermek için harekete geçti…

'Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz!'

Adıyaman Tabip Odası öncülüğünde başta İHD, Mazlum-Der, KESK, Memur-Sen olmak üzere Adıyaman’da örgütlü 120 sivil toplum örgütü biraraya gelerek "BARIŞ PLATFORMU" oluşturdu.

22 Ocak 2013 Salı günü Demokrasi Parkında katılımcı 120 sivil toplum örgütün temsilcileri ile birlikte basın açıklaması yapan Adıyaman Barış Platformu, “kardeş kavgasına son vermek üzere, iyi niyetle yürütüldüğüne inandığımız sürece tam destek veriyoruz” dedi.

Barış sürecinde siyasetin elini güçlendirmek için oluşturulan Adıyaman Barış Platformu önümüzdeki günlerde farklı etkinliklerle sürece destek vermeye devam edeceğini belirtti.

(Demokrat Haber)

Basın metni ve imzacıların tamamı şöyle:

BARIŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Bizler farklı düşünen, dünyaya ve olaylara farklı bakan, ancak söz konusu insan yaşamı olunca, barış ve kardeşlik için ortak kaygılar güden ve bu amaç uğruna birlikte hareket etme ihtiyacı hisseden sivil toplum örgütleriyiz.

Bu ülkede yaşayan hiç kimseye en ufak bir yararı olmayan, Kürt ve Türk halklarında kayıplara neden olan; kökeni uzun yıllar öncesine dayanan ancak son 30 yılda sıcak çatışma halini almış bu kardeş kavgasına son vermek üzere, iyi niyetle yürütüldüğüne inandığımız SÜRECE TAM DESTEK VERİYORUZ.

Şu ana kadar hep çatışma ve şiddet yolu denenmiş, ancak defalarca denenen bu yolun bir fayda sağlamadığı ortadadır. Bu defa da barış yolunu denemek ve barışa bir şans vermek gerektiğine inanıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.

Bu sürecin akamete uğramaması, süreci kesintiye uğratmak üzere tetikte bekleyenlere fırsat verilmemesi ve süreçten beklenen başarının elde edilebilmesi için, taraflarca güven arttırıcı önlemlerin alınmasının zaruretine inanıyoruz. Bu bağlamda taraflarca sıcak çatışmadan kaçınacak bazı tedbirlerin alınması, hem taraflardaki güven duygusunu arttıracak, hem de bu yolla süreci provoke etmek isteyenlere fırsat verilmemiş olacaktır.

Kanaat önderlerinin, Paris’te öldürülen 3 bayan siyasetçi hakkındaki sağduyulu açıklamalarının önemli ve sürece güç veren bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz.

Barışa giden yolda en büyük engelin güvensizlik olduğunun farkındayız. Toplumsal mutabakatın yeniden sağlanması için, özgür düşünce ve düşünceyi ifade etme önündeki her türlü engelin kaldırılmasını talep ediyoruz. Toplumsal mutabakat ve barışın sürekliliği için, silahların susmasını ve çatışmasız bir ortam yaratılması gerektiğine inanıyoruz.

Sırtında yumurta küfesi taşımayan ve yıllardır süren çatışma ortamından beslenen ve hala da bu beklentide olan kesimlerin, süreci baltalamak için her türlü çabayı gösterecekleri akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu tür provokasyonlara ve engelleyici girişimlere karşı, sağduyulu insanları her zamankinden daha fazla itidalli davranmaya davet ediyoruz.

Daha önce denenen ancak hayal kırıklığıyla sonuçlanan süreçlerle aynı akıbeti paylaşmamak ve bu defa başarmak için, herkesi kullandığı dile ve siyasi duruşa azami özen göstererek sürece destek olmaya davet ediyoruz: Her ne pahasına olursa olsun, diyalog ve müzakere sürecinin kesintiye uğramamasını, bu aşamadan sonra dökülecek kanın sorumluluğunun süreci kesintiye uğratanlarda olacağını düşünüyoruz.

Gerek diyalog ve müzakere sürecinde, gerekse çözüme giden yoldaki diğer aşamalarda, sorunun asla tek başına bir güvenlik sorunu olmadığı, sorunun siyasal, sosyal, ekonomik ve yasal temellerinin bulunduğunun göz ardıedilmemesi gerektiğini; çözümün kalıcı olması için sorunun bütün yönleriyle ele alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

Şiddetin değil siyasetin ön planda ve etkin olması dileğiyle, birey olarak, kanaat önderleri olarak, dernek, vakıf, meslek örgütü gibi sivil toplum örgütleri olarak kendi geleceğimiz ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için, daha demokratik bir ülke için LÜTFEN BARIŞA BİR ŞANS VERELİM.

KATILIMCI KURUMLAR

Adıyaman Tabip Odası

Mazlum-Der

İnsan Hakları Derneği

Memur-Sen Adıyaman

KESK Adıyaman

 1. Adıyaman Aile Hekimliği Derneği
 1. Adıyaman Aktif İş Kadınları Derneği
 1. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
 1. Adıyaman Barosu ,
 1. Adıyaman Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi
 1. Adıyaman Gökkuşağı Derneği
 1. Adıyaman Hanımlar İlim Kültür Ve Çevre Derneği
 1. Adıyaman Hukukçular Derneği
 1. Adıyaman Kültür Ve İlim Vakfı
 1. Adıyaman Sanayi Ve Ticaret Odası
 1. Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Derneği
 1. Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi
 1. ADİMDER
 1. AK-DER
 1. Anadolu Gençlik Derneği
 1. ASKON
 1. AVGADER Adıyaman Temsilciliği
 1. Az Der Derneği
 1. Başpınar Camii Yaşatma Derneği
 1. Bayındır Memur-Sen
 1. Bem-Bir-Sen
 1. Besni Aktif Kadınlar Ve Yardımlaşma Derneği
 1. Besni İmam Hatip Lisesi Mezunları Ve Mensupları Derneği
 1. Besnililer Derneği
 1. Bilgi Hikmet Derneği
 1. Bilgi ve Hikmet Derneği
 1. Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS)
 1. Birlik Haber Sen
 1. BOY-DER
 1. Büro Emekçileri Sendikası Adıyaman Temsilciliği
 1. Büro Memur-Sen
 1. ÇEAD – Çelikhan Engelli Ve Engelli Aileleri Derneği
 1. ÇEKAD – Çelikhan Eğitim Kültür Kalkındırma Ve Yardımlaşma Derneği
 1. ÇEY-DER – Çelikhan Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği
 1. Diş Hekimleri Odası Adıyaman Temsilciliği
 1. Dives Adıyaman Temsilciliği
 1. Diyanet-Sen
 1. EBSAD
 1. Eczacılar Odası Adıyaman Şubesi,
 1. EğitimSen Adıyaman Şubesi
 1. Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi
 1. EĞİTİM-BİR-SEN
 1. Enerji-Bir-Sen
 1. Ensar Vakfı Adıyaman Şubesi
 1. ESA-DER - Eğitim Sosyal Araştırma Derneği
 1. Esnaf Odaları Birliği
 1. Furkan-Der
 1. GER-DER
 1. Gökkuşağı Derneği
 1. Gölbaşı İmam Hatipliler Derneği
 1. Gönüllü Anneler
 1. GÜL-DER
 1. Güneydoğu Ortopedik Engelliler Derneği
 1. Haber-Sen
 1. Hak-Der
 1. Hizmet-İş
 1. İHH Adıyaman Şubesi
 1. İkbal –Der
 1. İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi
 1. İmam Hüseyin Kültür Derneği
 1. Kadın Statüsünü Güçlendirme Derneği
 1. AKAYDER (Adıyaman Kadın Yaşam Derneği )
 1. Kahta Abı Hayat Sos. Yard. Sağl. Eğt. Ve kül. Der
 1. Kahta Ak Yaşam Derneği
 1. Kahta Arıcılar Derneği
 1. Kahta Bedensel Engelliler Derneği
 1. Kahta Eğitim Ve Kültür Derneği
 1. Kahta Eğitimciler Derneği
 1. Kahta Esnaf Odası Başkanlığı
 1. Kahta Güzelleştirme Ve Çevre Derneği
 1. Kahta Kadın Girişimciler Derneği
 1. Kahta Kalkınma Platformu
 1. Kahta KİMDER (İHL Mez. ve Mensupları)
 1. Kahta Kommagene Eğitim Kültür Derneği
 1. Kahta Kuyumcular Ve Esnaflar Derneği
 1. Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi
 1. Kahta Nemrut Dağı Eko Turizm Derneği (EKOB)
 1. Kahta Sanayici ve Genç İşadamları Derneği
 1. Kahta Semerşah Eğit. Kül. Yard. ve Dayanışma Derneği
 1. Kahta Şehit Aileleri Derneği
 1. Kahta Ziraat Odası Başkanlığı
 1. KAMER
 1. Koçaliler Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
 1. Köy Sen Derneği
 1. Kültür Memur-Sen
 1. Kültürlerarası Barış ve Eğitim Derneği
 1. MANSUR-DER
 1. Menzil-Durak Vakfı
 1. MÜSİAD
 1. ÖĞDER
 1. Özgür Eğitim Sen
 1. Petrol İş Sendikası Adıyaman Şubesi ,
 1. Pir-Sultan Derneği
 1. Rahmet Eli Yetimleri Destekleme Derneği
 1. Safvan-Der
 1. Sağlık –Sen Adıyaman Şubesi
 1. Seher Manevi Kalkınma ve Dayanışma Derneği
 1. SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçi,leri Sendikası) Adıyaman Şubesi
 1. SMM Serbest Muhasebeciler Odası ,
 1. Tarım Orkam-Sen Adıyaman Temsilciliği
 1. TOÇ-BİR-SEN
 1. TOGEM
 1. Tüm Bel Sen Adıyaman Şubesi
 1. Tüm-Köy-Sen
 1. TÜMSİAD
 1. Ulaştırma Memur-Sen
 1. Uluslararası Eğitim Derneği
 1. Verenel Derneği
 1. YADER
 1. Yapı Yol Sen Adıyaman Temsilciliği
 1. Yol İş Sendikası Adıyaman Şubesi
 1. Yol-İş
 1. Yüzakı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği
 1. Kurdi Der Adıyaman Şubesi
 1. AKALP (Adıyaman Kalkınma Platformu)

 

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2013, 16:04
YORUM EKLE