Meclis'te yürürlükte olmayan kanun yürürlükten kaldırıldı

Gözler, yürürlükte olmayan bir kanunun yürürlükten kaldırıldığını belirterek hukuk bilgisinin geldiği noktaya işaret etti

Meclis'te yürürlükte olmayan kanun yürürlükten kaldırıldı

Anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler, TBMM’de 23 Haziran günü kabul edilen 7248 sayılı kanunun biri geçici madde olmak üzere toplam dört maddeden oluşan küçük bir kanun olduğunu söylüyor.

“Geçici maddesi ve yürütme maddesi dışında, ortada iki maddelik bir kanun var” diyen Gözler’e göre, bu iki madde sadece hukuk bakımından değil, akıl ve mantık bakımından da çok ağır hatalarla malul.

Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'in haberine göre; 23 Haziran 2020 tarih ve 7248 sayılı Kanunun 1’inci maddesi şöyle:

“MADDE 1- 12/6/1960 tarihli ve 1 sayılı 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanun’un 6’ncı maddesi ile 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır”.

Gözler’e bu makaleyi yazdıran sebep de tam bu noktada ortaya çıkıyor.

Gözler, “12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı kanun, bugün yürürlükten kaldırılamaz; çünkü böyle bir Kanun zaten yürürlükte değildir. Yürürlükte olmayan bir kanunu yürürlükten kaldırmak abesle iştigal olur. Zaten böyle bir şeyin yapılması mantıken mümkün de değildir; eşyanın tabiatına da aykırıdır. Bir şeyi öldürmek için o şeyin önce canlı olması gerekir. Ölmüş olan şey, tekrar öldürülemez” diyor, “Eğer yürürlükte olsaydı 1 sayılı kanun bir anayasal kanun olduğu için ancak anayasa değişikliğiyle yürürlükten kaldırılabilirdi” notunu düşüyor.

‘NERESİNDEN TUTARSANIZ ELİNİZDE KALIYOR’

Kanunun ikinci maddesi şöyle:

a) 1’inci maddesi 27/5/1960 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

 b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer”.

Prof. Gözler, bu maddeyle ilgili “Kanunla geçmişi değiştiremezsiniz. Kanun dediğiniz şey gelecek içindir” diyerek şu soruları soruyor?

- TBMM, 23 Haziran 2020 tarih ve 7248 sayılı kanunla 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı kanunun 6’ncı maddesini 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırdığına göre, artık Yüksek Adalet Divanı’nın 1960 ve 1961’de yaptığı yargılamaların bir hukukî dayanağının kalmadığını mı söyleyeceğiz?

- Zaten adı geçen kanunun “Geçici Maddesi”, “12/6/1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin yürürlükten kaldırılması sebebiyle varlığı hukuki dayanaktan mahrum Yüksek Adalet Divanı’nın hükümsüz hale gelen bütün kararları...” diye başlıyor. Böyle bir şey mümkün müdür?

 - Şimdi TBMM, “Yüksek Adalet Divanı”nın dayanağı olan 12/6/1960 tarih ve 1 sayılı kanunun 6’ncı maddesini ben 27 Mayıs 1961’den itibaren kaldırdım” diyor.

Yani yasal dayanağı altmış yıl sonra kaldırıldı diye “Yüksek Adalet Divanı” yasadışı bir örgüt haline mi gelecek?

‘KARANLIK BİR YOLA GÖTÜRÜR’

Prof. Kemal Gözler, “Geçmişte anayasal veya yasal dayanağı olan makam ve organların dayandığı anayasa ve kanun hükümlerini gelecekte, geçmişe etkili olarak yürürlükten kaldırarak, bu makam ve organları yasadışı hale getirmenin yolu bir kez açılırsa, bundan, şu anki iktidar dahil, hepimiz zarar görürüz” uyarısını yaptı.

Gözler, “Şu anki iktidar, yarın TBMM’de çoğunluğu kaybederse ve TBMM, “‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kuran 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nu, 21 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır” diye bir kanun çıkarırsa, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde adı geçen Anayasa Değişikliği Kanunuyla kurulmuş bütün makamlar ve organlar yasadışı hale mi gelecektir?’ diye soruyor.

VAHİM BİR HATA

Anayasa Profesörü, çok vahim bir hata yapıldığının altını çizerken, “Türkiye’de hukuk bilgisinin bu kadar düşük olduğunu bilmiyordum” diyerek, TBMM’deki siyasi partilerin kendisini ‘oybirliğiyle’ şaşırttığını söylüyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER