DİSK'te Başkanlığa Beko ve Küçükosmanoğlu aday

Adayların konuşmalarının ardından, oy kullanma işlemi başladı...

DİSK'te Başkanlığa Beko ve Küçükosmanoğlu aday

DİSK'in Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde genel başkan adayları konuştu. Adayların konuşmalarının ardından delegelerin oy kullanma işlemi de başladı.

BEKO: TÜRKİYE CİDDİ DEMOKRASİ SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Genel başkanlığa aday olan Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko, "Şimdi yapmamız gereken yeni yönetimi belirleyerek, görevlerimizi sürdürmemizdir" dedi.

Türkiye'deki siyasi ortamın "tek adam egemenliğine dayalı diktatörlüğe dönüştüğüne" dikkat çeken Beko, "Türkiye siyasal anlamda ciddi bir demokrasi sorunuyla karşı karşıyadır. Toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin giderek büyümezi, işçi sınıfının nicelik olarak büyümesine karşın nitelik olarak gerilemesi ve örgütsüzleşmesi ile Kürt sorununda yaşanan gelgitler önemli sorunlar olarak karşımızda durmaktadır" dedi.

BARIŞ HALKLARIN İRADESİYLE GELECEK

Kürt sorununda yaşanan son gelişmeleri hatırlatan Beko, şöyle konuştu:

"Bu süreç işçi sınıfının ve emekçi halkların ortak iradesiyle gerçek bir barışa dönüşebilecektir. İşçi sınıfının örgütü DİSK'in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi sınıfının birliği, halkların kardeşliği temelinde üzerine düşeni yerine getirmekten kaçınmadan mücadelesini sürdüreceği aşikardır."

Güvenceli sendikalı istidam düzeninin yerini tamamen aksi yönde istihdam ilişkilerinin aldığını belirten Beko, "İstihdam rejimi kökten değiştiği için sendikal hareket yeni döneme uyum sağlamanın sancılarını yaşamaktadır. Bu sancıyı üye sayılarındaki büyük gerilemede ve sendikal örgütlerin toplumsal etkilerindeki zayıflamada somut olarak saptamak mümkündür" diye konuştu.

"DİSK, bir bütün olarak işçi sınıfı mücadelesinde her dönemde ve her koşulda daima kararlı ve iddialı olmuştur" diyen Beko, şöyle devam etti: "Nasıl ki 1967'de işçi sınıfının işçi sınıfı bilinciyle ayağa kalkmasına rehberlik ettiysek ve sendikacılık hareketinde yeni bir dönemi açtıysak, şimdi ortaya koyacağımız mücadeleyle de sendika hareketinde böyle bir etki yaratabiliriz. Bunu yapabilmek için sendikal hareketin şu andaki durumunu gerçekçi olarak analiz etmek gerekir. Bunun için kamu çalışanları sendikaları da içinde olmak üzere düzenin çarkı haline gelmemiş tüm sendikal örgütlerle işçi sınıfının sendikal geleceğini aynı masa etrafında konuşmaya başlamamız gerekiyor. İşçi sınıfının çıkış yolu birlikte düşünerek, ortak tavır ve ortak söylemi kurarak inşa edilecektir."

'DİSK, DEVLET KURUMLARIYLA İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ'

Emek gücünün düşürülmesi anlamına gelen yeni istihdam biçimlerini DİSK yönetiminin gündemine alması gerektiğini söyleyen Beko, DİSK'in yeni kadrolarını yetiştirmesinin önemine dikkat çekti. Beko, DİSK'in devlet kurumları ile ilişkilerini de gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "Sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde gerçekçi bir mücadele yürütmek ve mücadelede DİSK'in örgütsel bağımsızlığını başta devlet olmak üzere işverenlere, sermaye sınıfına ve siyasi partilere karşı korumak bizim için varlık yokluk sorunudur" dedi.

Beko, son olarak şunları söyledi: "Kısır tartışmaları ve geçmişin gerilimli ilişkilerini bir tarafa bırakarak işçi sınıfı mücadelesine odaklanmayı öneriyoruz. Yeni bir döneme yeni bir bakış açısıyla girelim, birlik olmayı deneyelim."

KÜÇÜKOSMANOĞLU KÜRT SORUNUNDA MÜZAKERE SÜRECİNE KARŞI ÇIKTI

DİSK Genel Başkanlığına aday olan Nakliyat İş Sendikası genel başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, emperyalizmin bölgedeki savaş hazırlıklarına dikkat çekti, "AKP iktidarı da emperyalizmin siyasi ve ekonomik temsilcisi durumunda" dedi.  Suriye'deki savaşa dikkat çeken Küçükosmanoğlu, "Emperyalizme karşı direnen Suriye halkının yanındayız" dedi.

Kürt sorunundaki müzakere sürecini "Kürt meselesinde ABD emperyalizmi İsrail Siyonizm’i ve AKP’nin dayattığı çözüm ortada" şeklinde tanımlayan Küçükosmanoğlu, "Gerçek barışı Türk ve Kürt işçileri ve yoksul köylüsü getirecek.. Emperyalizme karşı mücadele ile mümkündür" dedi.

Çalışma yaşamındaki sorunlara dikkat çeken Küçükosmanoğlu,  "İş yasaları sınıf sendikacılığını tasfiye etmek için çıkarıldı" dedi.

"Sermaye sınıfı ve iktidarı olan AKP iktidarının ekonomik ve siyasi zulmü artarak devam ediyor" diyen küçükosmanoğlu, "12 Eylül döneminde yaşanmayan olaylar bugün yaşanıyor. Genel iş sendikamızın 47 kapısı kırıldı. 12 Eylülcüler ise sendikacıları getirerek sendikalarda arama yapıyordu" diye konuştu.

Küçükosmanoğlu, "DİSK başta işçi sınıfına karşı sorumlu, ondan sonra emekçi halklara sorumluyuz. DİSK'in adım adım siyasetler üstü, partiler üstü örgüt haline getirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Küçükosmanoğlu, olağanüstü genel kurula götüren süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu yaşadıklarımızın özeleştirisinin verilmesi gerek. Sekreterlikten hangi gerekçe ile istifa ediyorsun? Birleşik Metal İş Sendikası gibi DİSK’in kurucu sendikasını tüm organlardan çekeceksin.  Nedeni ne? Bir devrimci yayında Adnan Serdaroğlu ile ilgili yapılan bir eleştiri. Kimse dokunulmaz değil. Herkes eleştirilmeli.  Bu kadar saldırıların olduğu bir dönemde, DİSK'i Rolanti haline getirmenin hesabı verilmeli. Mutakat önemli. Neden Nakliyat-İş mutabakat dışında bırakılıyor" dedi.

ÇERKEZOĞLU: ADAYLIKTA AMACIMIZ MUTABAKATI BOZMAK DEĞİLDİ

Genel sekreter adayı Arzu Çerkezoğlu, "Geçen yılki genel kurulun ardından bir yıl içinde temsiliyet sorunuyla ve emekçi halklara karşı sorumluluklarını yerine getiremez hale geldi" dedi.

Geçen yıl genel mutabakata rağmen aday olan tek sendika olduklarını hatırlatan Çerkezoğlu, "bu aday, yönetimin oluşma biçimine karşı irade beyanıydı, mutabakatı bozmak değildi amacımız" diye konuştu.

"Sendikamızın 10 bin üyesi, siyasi iktidar tarafından yok sayılıyor" diyen Çerkezoğlu, "Sermayeye, siyasi iktidara karşı bir varlık mücadelesi yürütüyor, emeği görünmeyen taşeron işçilerin varlık mücadelesini yürütüyoruz. 11 Nisan'da Ankara'da davamız var, bütün dostlarımızı bu davaya bekliyoruz." dedi. 

Çerkezoğlu şöyle konuştu: "Maalesef bu varlık mücadelesini, örgütümüz içinde de sürdürmek zorunda kalıyoruz. DİSK içerisinde hiçbir örgütle, hele hele sokakta omuz omuza mücadele ettiğimiz tarihsel ittifaklarımızla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ancak taşeron sağlık işçilerinin örgütü olarak artık bu örgütün içerisinde yer almak istiyoruz" diye konuştu.

SERDAROĞLU'NDAN 'KAN UYUŞMAZLIĞI' YORUMU

Genel sekreter adayı Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu,  DİSK'teki kriz için "Kan uyuşmazlığı" dedi. Serdaroğlu şöyle konuştu: "Birleşik Metal-İş sendikası, görev aldığımız yönetim kurulu içerisinde bir takım hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiş, aylarca uğraş vermiş ve ardından da DİSK'in bütün kurullarından çekilmiştir. Sadece Adnan Serdaroğlu çekilmemiştir. Biz bağımsızlığımıza çok özen gösteren bir sendikayız. DİSK'i ortada bırakarak giden insanlar değiliz, DİSK'te bir takım farkındalık yaratmak için çabaladık."

Serdaroğlu, Türkiye'de sendikalaşma oranının yüzde 5'e düştüğünü hatırlattı, "Şimdi bu süreçte, neo-liberal politikaların önündeki engellerin kaldırıldığı, KESK ve DİSK'e yönelik baskıların arttığı bir dönemde, bizim DİSK olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Genel İş Sendikası'ndan gelen genel sekreterlik teklifine karşılık, Birleşik Metal İş'in yönetimde olmaması, eksiklik olurdu. Biz birlikte yürümek istiyoruz. Görev verirseniz, dönemin sonuna sürdürmek, daha sağlıklı bir genel kurul yapacak şartları oluşturma mücadelesini ortaya koymak istiyoruz" dedi.

OY KULLANMAYA BAŞLANDI

DİSK'in Olağanüstü Genel Kurulu'nda delegeler oy kullanmaya başladı.

Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, DİSK Genel Başkanlığı'na aday oldu.

Genel sekreterlik için ise Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu aday.

Yönetim kurulunun diğer üyelikleri için aday olanlar şöyle: Alaaddin Sarı, Celal Ovat, Ergün Tavşan, Metin Ebetürk ve Muzaffer Subaşı. (ANF, ETHA)

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2013, 22:02
YORUM EKLE