Danıştay: Yırca'daki kamulaştırmada hiçbir kamu yararı yok

Danıştay'ın Yırca için verdiği kararın gerekçesi açıklandı

Danıştay: Yırca'daki kamulaştırmada hiçbir kamu yararı yok
6 bin zeytin ağacının kesilmesi sonrasında Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği termik santral projesinde gerekçeli karar açıkladı.

Danıştay'ın gerekçeli kararında, "kamu yararı kararı alınarak acelecilik yolu ile el konulan" Yırca'da "hiçbir kamu yararı yoktur" denildi.

Banu Şen'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Danıştay 6. Dairesi’nin kararının Yırca’daki zeytinlik alanda Kolin Şirketler Grubu’nun planladığı santralin kurulamayacağına hükmettiği kaydedildi.

Danıştay vermiş olduğu kararında, son yasal düzenlemeler uyarınca, yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilemeyeceğine de hükmetti.

Danıştay, Yırca köylülerinin uzun yıllardır zeytincilikle uğraşan ve zeytinciliğin kendilerinden sonraki kuşaklara aktarımı için çalışan kişiler olduğu, Greenpeace hukuk derneğinin her türlü çevre sorunları ile ilgili her türlü idari dava açma konusunda yetkisinin bulunduğundan bahisle vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer verdi:

“Termik enerji santrali kurulacak olan alanın zeytinlik alan olması, bu alanda enerji santrali kurulmasına olanak sağlayan Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve bu sahanın amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesine karşın, taşınmazlar için kamu yararı kararı alınması ve acelecilik yolu ile el konulmasına olanak bulunmamasının yanı sıra, zeytinlik alanın oluşturduğu bütünlük ve dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar dikkate alındığında, davacıların dava açma ehliyetinin bulunduğu, davanın süresinde açıldığı, aksi yönde iddiaların ise yerinde olmadığı görülmüştür. Termik santral yapılması amacı ile planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilmesine mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda hukuka uyarlılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, öngörülen koşullar oluştuğundan dava konusu bakanlar kurulu kararı ile acele idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına, oybirliği ile karar verildi.”
Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2014, 14:04
YORUM EKLE