Büyük Alevi Kurultayı Ankara'da yapıldı

Geçmez, 18 Ocak Çarşamba günü Uludere’ye taziye ziyaretinde bulunacaklarını hatırlattı…

Büyük Alevi Kurultayı Ankara'da yapıldı

"Anayasa’yı beklerken Aleviler" başlığıyla gerçekleştirilen 2. Büyük Alevi Kurultayı Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen Alevi örgüt temsilcileri ve binlerce yurttaşın katılımıyla Ankara Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

2. BÜYÜK ALEVİ KURULTAYI YAPILDI
Türkiye ve dünyanın dört bir yanından birlerce kişi katıldı.
Adıyaman İhtiyar Semah Ekibi’nin semahıyla başlayan Kurultayda Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyeddin Hürrem Ulusoy, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker’in açılış konuşmalarının ardından katılımcıların Alevilerin talep ve sorunlarına ve yeni anayasa yapım sürecine ilişkin görüşleri dinlendi. Kurultay, sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erdi.
 “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarının atıldığı kurultay salonunda, “Aleviler vardır, Alevilik haktır”, “Dersim’i, Sivas’ı, Çorum’u, Gazi’yi, Maraş’ı unutmadık, unutmayacağız”, “Abdal Musa taş ocağı olmasın” gibi pankartlar dikkat çekti.

HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHI POSTNİŞİNİ VELİYEDDİN ULUSOY:  “Bıkmadan usanmadan, küsmeden sorunlarımızın üstüne gitmeliyiz”
Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyeddin Hürrem Ulusoy açılış konuşmasında Alevi toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunları sıralayarak, çözüm önerilerini sundu. Çok sayıda Alevi örgütü ve kurumunun bulunmasına rağmen Alevilerin birliğini sağlayamadıklarını söyleyen Ulusoy, “bıkmadan usanmadan, küsmeden sorunlarımızın üstüne gitmeliyiz” ifadelerini kullandı. Kurulan Cem evlerinin çoğunun esas işlevini yerine getiremediğini belirten Ulusoy şunları söyledi: “Hükümet Aleviler adına dedeler seçiyor. Birliğimizi sağlayamadığımız ve daha güçlü örgütlenmeler yaratamadığımız için Musaiplik felsefemiz de yok olmak üzere. Gezip gördüklerim kadarıyla Cemlere gençlerin katılımı yok denecek kadar az. Biz büyükler gençlere ‘Yol Aşkı’nı vermezsek geleceğe taşınacak bir ‘Gönül Birliği’ yaratamayız.” Kurultayın tüm Alevi örgütlerinin ortak bir çalışmasına dönüşmesini isteyen Ulusoy’u salondakiler ayakta alkışladı.

 HBVAKV BAŞKANI ERCEN GEÇMEZ:‘Biz bu ülkenin Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Ermenisiyiz’
Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Büyük Alevi Kurultayı’nı bütün Alevi derneklerini davet ederek gerçekleştirdiklerini ve kurultayın yılda bir defa "Alevilerin sesi" olduğunu kaydetti.
Geçmez; yeni anayasa sürecini ve gerçekten halkın katıldığı bir anayasayı önemsediklerini belirterek, seçim barajının Mecliste çoğunluğun temsili açısından bir engel olduğunu, böyle bir seçim sistemiyle yapılacak anayasanın da meşruluğunu baştan kaybettiğini savundu.
Yeni anayasa konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Geçmez, yapılan çalıştaylarda Alevilerin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunduklarını ve hükümetin bu konuda atacağı adımları beklemeye başladıklarını ancak çalıştayların "Alevilere hakaret noktasına varan sözcüklerle dolu bir raporla sonuçlandığını" ifade etti.
Geçmez konuşmasına şöyle devam etti; "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın dediğimizde 'Dinden ne istiyorsunuz' diyenler, bununla yetinmiyorlar. Biz 'Zorunlu din dersleri zorunlu olmaktan çıksın' dediğimizde bununla da yetinmiyorlar. Herkesi Sünni ve Türk olmaya mahkum ediyorlar. Olmayacağız. Olmayacağız çünkü biz bu ülkenin Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Ermenisiyiz. Bir cümle 72 milletiz. Bizim inancımızı tarif etmeye kalkışanlara söyleyecek tek sözümüz vardır, o nefret dilinden vazgeçin. O nefret dili elbet bir gün sizi de vuracaktır. Alevileri inançlarından ötürü horlayanlar, Alevi çocuklarına zorla din dersi öğretenler, Alevi dedelerini üfürükçü olarak tarif edenler, bilsinler ki, görsünler ki biz Aleviyiz, Kızılbaşız. Bu bizim yolumuzdur, gururumuz, adımızdır."

AABK BAŞKANI TURGUT ÖKER: ‘Birleşirsek gerisi teferruattır’
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Öker de Avrupa’da yaşayan Alevilerin asli ve kurucu unsurlar gibi eşit hak ve özgürlüklere sahip olduklarını ifade ederek,  Türkiye’de ise başta Aleviler ve Kürtler olmak üzere birçok halk ve mezhebin sorunlarının çözülmemiş olmasını ‘büyük bir ayıp’ olarak değerlendirdi. “AKP’nin mayası bozuktur” diyen Öker “sicili oldukça kabarık ve bozuk olan AKP, 2. Kerbela’ları yaşatmak isteyen bir anlayışla hareket ediyor. AKP’nin öncülüğünü yaptığı ‘Yeni Anayasa’nın da eşitlik ve demokrasi getirmesini beklemek büyük bir hatadır. Bu zihniyete karşı Aleviler, kimliği ve kültürü yok sayılan diğer kesimlerle birleşmezse, adım adım yok edilecektir. Biz Aleviler, Kürt, Ermeni, Laz, Sosyal demokratlar, devrimci ve sosyalistler birleşirsek gerisi teferruattır.”

2. BÜYÜK ALEVİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Aleviler vardır, Alevilik haktır
Kurultayın sonuç bildirgesinde, anayasa yapım sürecine Kürtler, Ermeniler, Aleviler, Araplar, Romanlar-Çingeneler, Rumlar, Süryaniler ve Yezidiler gibi toplulukların etkin bir biçimde katılımlarının sağlanması için arşivlerin saydamlaştırılması, telafi mekanizmalarının ve araçlarının geliştirilmesinin önemine değinildi. Bu çerçevede yerleşim yerlerinin özgün adlarının iadesi, göç ettirilenlerin geride bıraktıkları yapıların onarımı ve canlandırılması gibi adımlar atılabileceği belirtildi.
TBMM’de hakikat ve yüzleşme komisyonları kurulması ve suça iştirak edenlerin mutlaka yargılanması istenen bildirgede, Hrant Dink davası, Sivas davası gibi devam eden davaların zaman aşımına uğramasına izin verilmemesi gerekliliğine yer verildi.
Sonuç bildirgesinde ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Zamanımızın önemli bir sorunu olan kayıplarımız için derhal bir kayıpları araştırma komisyonu kurulmalı. Hali hazırda içinde bulunduğumuz günlerde hakim olan savaş diline son verilmeli, tutuklamalar ve gözaltılar, ev, parti, medya kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin binalarına yönelik ve bütün mekanları terörize eden baskınlarla tamamlanan, artık apaçık askeri bir teknik olarak kullanımına son verilmelidir. Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen bütün hukuksal mevzuat ivedilikle tartışma gündemine alınmalı ve demokratik, özgürlükçü olacağı sıklıkla iddia edilen yeni anayasanın ruhuna uygun ön adımlar atılmalıdır."YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER