Ankara katliamı için yayın yasağına itiraz

Ankara Barosu da 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin Ankara saldırısı konusunda aldığı yayın yasağına itiraz etti.

Ankara katliamı için yayın yasağına itiraz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara'daki katliamla ilgili eleştiri yasağı getiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, eleştiri yasağını da içeren bu ölçüsüz yayın yasağının demokrasinin ve hukuk devletinin özüne aykırı olduğu belirtilerek Anayasa ve kanunu ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yapıldı. Söz konusu kararla halkın haber alma, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin yok edilmek istendiğine işaret edilen dilekçede kararın uygulamasının durdurulması talep edildi.

Ankara Barosu da 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin Ankara saldırısı konusunda aldığı yayın yasağına itiraz etti. Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, itiraz dilekçesini bugün 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiklerini söyledi.

TÜM BU MADDELERE AYKIRI

Canduran, Ankara barosunun itiraz dilekçesinde yer alan, yayın yasağı kararının hangi kanunlara ya da uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu da tek tek saydı. Dilekçede, yayın yasağı kararının şu maddelere aykırı olduğu yer aldı:

* Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 13. Maddesi

* Anayasa'nın Haberleşme hürriyetine ilişkin 22. maddesi

* Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin 26. maddesi

* Anayasa'nın basın hürriyetine ilişkin 28. maddesi

* Anayasa'nın dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkında ilişkin 74. maddesi

* BM Kişiler ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 19. maddesi

* Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesi

* Radyo TV'lerin kuruluş ve yayın hizmetlerini düzenleyen 6112 yasasının olağanüstü dönemlerdeki yayınları düzenleyen 7. maddesi

* Türk Ceza Kanunu'nun Kamu haberleşmesi ve kitle haberleşmesini koruyan 124.maddesi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2015, 18:49
YORUM EKLE