Adalet Bakanlığı 2 bin 371 personel alacak

Başvurular 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü başlayacak, 5 Eylül 2016 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek

Adalet Bakanlığı 2 bin 371 personel alacak

Adalet Bakanlığı, 2 bin 161 sözleşmeli personel ve 210 kadrolu personel olmak üzere toplam 2 bin 371 personel alacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı için ilan yayımladı. İlana göre, Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargıda görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı veya sözlü sınav sonucuna göre 1 bin 560 sözleşmeli zabıt kâtibi, 445 sözleşmeli mübaşir, 148 sözleşmeli teknisyen ve 8 sözleşmeli kaloriferci olmak üzere toplam 2 bin 161 personel alacak.

Bakanlık ayrıca, genel idare hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara atama yapılmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı veya sözlü sınav sonucuna göre 23 kadrolu zabıt kâtibi, 161 kadrolu şoför, 18 kadrolu aşçı ve 8 kadrolu kaloriferci olmak üzere toplam 210 personel alımı gerçekleştirecek.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

Sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edilecekler ile açıktan ve aday olarak atanacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor.

BAŞVURULAR 22 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak.

En az lise veya dengi okul mezunu olanların ise daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olması gerekiyor. Sınavlar için başvuru formları Adalet Komisyonları ve Adalet Bakanlığının internet adresinden temin edilebilecek.

Adaylar ayrıca eşlerinin iş durumunu da beyan edecekler. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, adalet komisyonlarından temin edecekleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu da ibraz etmek zorunlar. Başvurular 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü başlayacak, 5 Eylül 2016 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Sınav yerleri Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olacak. Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava girecek adaylar, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro/pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaklar. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecek.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananların isimleri en geç 26 Eylül 2016 Pazartesi günü ilgili komisyonlarda ve varsa ilgili komisyon internet sitelerinde yayınlanacak. Zabıt kâtipliği için 1 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak.

SÖZLÜ SINAV 24 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Zabıt katipliği sınavını kazananlar sözlü sınava çağrılacaklar. Mübaşir ve şoför unvanları için, sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

Teknisyen, kaloriferci ve aşçı unvanları için, sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, 24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da sözlü sınava alınacaklar. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınavın konuları arasında ise ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği alacak. Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespitleri araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülerek yapılacak.

(Kaynak: ANKA)

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2016, 11:41

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER