256 sendikacıdan akademisyenlere destek

Farklı sendikalara bağlı 256 sendikacı akdemisyenlere destek olmak için bir bildiri yayınladı

256 sendikacıdan akademisyenlere destek
Türk-İş, DİSK, KESK ve bağımsız sendikalara üye 256 sendikacı ‘Barış ve ortak gelecek için yaşamı savunuyoruz’ başlıklı bildiri yayınlayarak 'Barış için Akademisyenler Girişimi'nin imzacısı akademisyenlere destek verdi.

‘BARIŞ VE ORTAK GELECEK İÇİN, YAŞAMI SAVUNUYORUZ’

Sendikacıların bildirisi şöyle:

“Silahların ve çatışmaların ortasında yaşamaya mahkûm bırakıldığımız bu günlerde iki binin üzerinde akademisyenin yapmış olduğu “barış” çağrısı hepimize güç vermiş, geleceğe dair umudumuz olmuştur.

Barış için Akademisyenler Girişiminin “silahların susması ve müzakerelerin başlaması” çağrısı bu toplumun ortak aklının ve vicdanının sesidir.

Akıl tutulması yaşayanlar ve vicdanlarını karartanlar ise  nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü barış çağrısını şiddetle, tehditle, mahkemeyle ve linçle bastırmaya çalışıyor. Demokratik değerler ve hukuk ayaklar altına alınırken en temel hak olan ifade özgürlüğü hakkı yok sayılıyor.

Biz üretenlerin, yaşamı her gün yeniden kuranların, işçi ve emekçilerin temsilcileri olarak toplumun birçok kesiminden gelen barış talebinin bizlerin de talebi olduğunu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Biz biliyoruz ki;

Savaş; yoksulluk, işsizlik ve açlık demektir.

Savaş; emperyalistlerin ve sermayenin zenginleşmesi, halkların sefaleti demektir.

Savaş; yoksul emekçi çocuklarının ölmesi, her gün daha da büyüyen acı ve gözyaşı demektir.

O yüzden barış ve kardeşlikte ısrar edeceğiz, , Ölümlere göz yummayacağız…!”

(Kaynak: Evrensel)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2016, 12:08
YORUM EKLE