Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 15 bin işçinin başlattığı grevin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmasına, Danıştay’dan onay geldi. Danıştay 10. Dairesi, sendikanın grevin ertelenmesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini 2’ye karşı 3 oyla reddetti. Birleşik Metal-İş, karara itiraz edeceğini, konuyu Anayasa Mahkemesi ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götüreceğini açıkladı.

BİR AY SONRA AÇIKLANDI


BirGün'de yer alan habere göre, Birleşik Metal-İş üyesi binlerce metal işçisi 29 Ocak’ta greve çıkmış, grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelenmesi üzerine sendika Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay’ın grev erteleme süresi içinde kararını açıklamaması nedeniyle, işçilerin yeniden greve çıkma olanağı ortadan kalkmıştı.

Danıştay 10. Daire’nin aslında bir ay önce, 5 Mart’ta karar aldığı ortaya çıktı. Ancak bu karar 60 günlük grev erteleme süresinin bitiminden sonra, ancak dün Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) düştü. Sendika, bu durumu ‘dava sürecindeki manipülasyonların bir diğer göstergesi’ olarak nitelendirdi.

'HUKUKA YGUN DEĞİL'

Danıştay Tetkik Hâkimi tarafından, grev erteleme kararının yürütmesinin durdurulması gerektiği yönünde hazırlanan detaylı rapora karşın, 10. Daire’nin 3 üyesi grev hakkının gaspını uygun gördü. Danıştay Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler yer alıyordu: “Salt ekonomik gerekçelerle grev hakkının kullanımını sınırlayacağının kabul edilmesi, Anayasa’da yer alan ‘temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın … sınırlanabileceği’ kuralına aykırı olacaktır. (…)milli güvenlik gerekçe gösterilerek grevin ertelenmesi yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk görülmemektedir.”

'GEÇERLİ KANIT YOK'

Kararda karşı oy kullanan iki hâkim de ‘milli güvenlik’ kavramının soyut ve belirsiz olduğuna dikkat çekerek,” bu kavramın çok geniş şekilde yorumlanmasının bütün grevlerin ertelenmesine yol açacağını” belirtti.

“Grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olduğunu ortaya koyan geçerli ve inandırıcı kanıtların bulunmadığına” dikkat çeken hâkimler Tülün Özdemir ve Ziya Özcan, “Yasada öngörülmeyen ekonomik sebeplere dayalı olarak alındığı anlaşılan dava konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması gerektiğini” ifade etti.

3 HAKİM: UYGUN!

Danıştay 10. Daire’de görevli 3 hâkim ise ‘ekonomik güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası’ olduğunu belirterek grev erteleme kararını uygun buldu. Kararda, “Davacı tarafından ileri sürülen iddialar, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmemektedir” denildi.

***

‘YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL'

Sendikadan yapılan açıklamada, bu kararın, davaya yapılan müdahalenin ya da Bakanlar Kurulu ile 3 hâkim arasındaki organik ilişkinin göstergesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu 3 hâkimden Mustafa Elçin’in Abdullah Gül tarafından, Ali Ürker ile Ahmet Saraç’ın ise Erdoğan tarafından Danıştay 10. Daire’ye atandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Metal işçileri grev haklarından hiçbir zaman vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu, yargının bağımsız olduğuna artık onları kimse inandıramayacak” denildi.

***

Ne olmuştu?

Birleşik Metal-İş Sendikası ile MESS arasında grup toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika toplam 38 işyerinde greve çıkma kararı almıştı. 20 işyerinden binlerce metal işçisi 29 Ocak’ta greve çıkmış, ancak Bakanlar Kurulu aynı gün grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olduğunu iddia ederek, grevi 60 gün erteleme kararı almıştı. Sendika kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurmuştu.