Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'ın görevden alınmasını yerine üniversite dışından üç yeni dekanın atanması kararını yargıya taşıdı. 

Akademisyenlerin yaptığı yazılı açıklama şöyle: 

"Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak demokratik, özgür ve özerk üniversite talebimizi farklı yollarla dile getirmeyi sürdürüyor ve hukuk mücadelemize aynı sorumluluk, kararlılık ve tutarlılıkla devam ediyoruz.

Bildiğiniz üzere, Boğaziçi Üniversitesi’nin özerkliği, özgürlüğü ve tüzel kişiliği yaklaşık on üç aydan beri planlı bir siyasi saldırının hedefindedir. Bir yılı aşkın süredir üniversitemizde hukuka aykırı pek çok uygulamaya tanık olduk. Bunların tümü hukuksuzluğu açık olan girişimlerdi ve iptalleri için Danıştay’a ve çeşitli idari mahkemelere yirmiye yakın dava başvurusu yaptık. Üniversitemizin dört fakültesinden üçünün dekanlarının aynı anda aynı işlemle, haklarında yürütülen disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek görevlerinden alınmaları şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılar içinde en ağırı, siyasi amacı en belirgin olanıdır. Burada birinci derece sorumlular üç dekanımıza mesnetsiz gerekçelerle disiplin soruşturması açan gayrimeşru olarak nitelediğimiz üniversite yönetimi ve üç dekanımızı görevden alan Yüksek Öğretim Kurumu’dur. Bu bağlamda, dördüncü fakültemiz olan mühendislik fakültesinin yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan 3 dekan adayından birisinin de altı ay sonra hala YÖK tarafından atanmadığının, yerine bir rektör yardımcısının gayrimeşru dekan vekili olarak görev yapmakta olduğunun da altını çizeriz.

Üç dekanımızın birden görevden alınması, siyasi saiklerle üniversitemizi ve üniversiteleri antidemokratik olarak ele geçirmek amacıyla gerçekleşmiş alenen hukuksuz işlemlerden yalnızca birisidir. Kamu üniversitelerinin siyasî güdüm altına alınma çabasının sadece üniversiteler için değil tüm toplum için telafisi güç zararlar doğuracağı aşikârdır. Bu nedenle bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenleri olarak üniversitemizde gerçekleşen bu görevden alma işleminin durdurulması isteğiyle yargıya başvurduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

SORUŞTURMALARDA KARAR VERİLMEDİ

Boğaziçili akademisyenlerin avukatı Fırat kuyurtar, görevden alınan üç dekanla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.01.2022 tarihli işlemi dayanak gösterilmek suretiyle aynı anda ‘görevden alınmış'lardır. Boğaziçi Üniversitesi’nin gayrimeşru rektörü Prof. Dr. M. Naci İnci’nin yaptığı açıklamaya göre dekanlar, “işledikleri disiplin suçları nedeniyle” dekanlık görevlerinden alınmışlardır.

Oysa ki görevden alınan dekanlar hakkında açılan soruşturmalarda henüz bir karar dahi verilmiş değildir. Soruşturmalar görevden alma işlemine zemin hazırlamak gibi gayrimeşru bir amaçla açılmıştır. Açtığı soruşturmalarla görevden alma kararına zemin hazırlayan rektörlük, görevden alma kararına imza atan YÖK’ün yegane amacı, Anayasa ve Yükseköğretim Kanunu’nu hiçe sayma pahasına üniversitenin idari ve bilimsel özerkliğini tamamen yok etmek, üniversite kurullarında çoğunluğu elde ederek kadrolaşmak, kontrol etmek, özerk ve özgür üniversiteyi çökertmektir.

Açıkça ölçüsüz nitelikli görevden alma kararının muhatabı da hiç kuşkusuzdur ki üniversite akademisyenleri ve bileşenlerinin tamamıdır. Açıklanan nedenlerle, bir yılı aşkın süredir üniversiteyi yıkıma uğratma pahasına pervasız ve hukuksuz işlemler yapan idarelerce elbirliği ile alınan görevden alma işlemine karşı Ankara İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılmıştır."