Türkiye’de Lojistik Sektörü

Elbette her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de teknolojik gelişmelerden önce tam anlamıyla insan gücüne dayalı bir sistem bulunmaktaydı. Hal böyle olunca hem zamandan hem de işgücü ve sermayeden çok büyük fedakarlık yapmak gerekiyordu.

Türkiye’de Lojistik Sektörü

Dünyanın en geniş sektörlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz taşımacılık yani lojistik sektörü her ülkenin önemli sektörlerinden biridir. Gerek uluslararası gerekse ulusal taşımacılık önemli bir faaliyettir ve bu alanda gayretli çalışma gerektirir.

Gelişen teknoloji her sektörde etkili olduğu gibi taşımacılık sektöründe de etkili olmuştur. Teknolojiye ayak uydurma evresini başarıyla atlatan kişiler hem zaman hem sermaya bakımından önemli adımlar atmayı başarmıştır. Nitekim 90’larda başlayan yenilenme serüveni 2000’li yıllarda da önemli bir yol alarak sürekli devam etmiş ve sektör önemli bir konuma gelmiştir.

Lojistik Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkısı

Elbette her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de teknolojik gelişmelerden önce tam anlamıyla insan gücüne dayalı bir sistem bulunmaktaydı. Hal böyle olunca hem zamandan hem de işgücü ve sermayeden çok büyük fedakarlık yapmak gerekiyordu. İşte bu nedenle teknolojinin gelişmesi ve sektöre girmesinden sonra hem zamandan önemli tasarruf edilmesini sağladı ve daha çok iş ortaya çıktı hem de emekten tasarruf sağladı.

Diğer taraftanda diğer sektörlere nazaran önemli bir sektör olan lojistik, altyapı gerektiren, teknolojik enformasyonun sağlam olması gereken bir sektördür. İşte bu durumda teknolojik gelişme üstesinden gelinebilen bir pozisyon aldı ve faydalı duruma geldi.

Ülke ekonomisine katkısı sadece kendi sektör üzerinden ele alınamayacak lojistik, özellikle uluslararası anlamda çok önemli bir konumdadır. Diğer sektörler üzerindeki etkisi üst düzey olduğu için ülke ekonomisinin temel taşlarından biri diyebiliriz.

Lojistik Sektörü ve Pazarın Durumu

Ülkemizde yer alan firmaların büyük bir bölümünün uluslararası pazarda çeşitli ortaklıkları bulunmaktadır. Bu önemlidir çünkü gerek altyapı gerek teknoloji konusundan hızlı olmayı sağlar ve işgücünü artırır.

Ülkemizde bu sektörde önemli firmalardan biri olan ve lojistik sektöründe uluslararası anlamda profesyonel çözümler sunan Borusan Lojistik, bu bakımından ülkemizi temsil kabiliyeti yüksek firmalardan biridir. Kendi bünyesinde bulunan Borusan Limanı ile hizmet veren ve hem ulusal hem de uluslararası karayolu taşımacılığı üzerinde de büyük söz sahibi olduklarını söylersek yanlış olmaz sanırım. Liman üzerinden yapılan konteyner taşımacılığı ülkemiz için önemli boyutlarda denilebilir.

DEMOKRAT HABER'İ DESTEKLE >>>

YORUM EKLE