MEB, ölçme değerlendirme merkezleri kuracak

MEB, öğrencilerin il bazında gelişimlerini takip edecek

MEB, ölçme değerlendirme merkezleri kuracak

Eğitimi etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak için 'ölçme değerlendirme merkezleri' kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin il bazında gelişimlerini takip edip, okul bazlı eğitim durumlarını ölçmek ve eğitimi etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak için 'ölçme değerlendirme merkezleri' kuracak.

Habertürk'ün aktardığına göre her öğrenciye kazanımları edinme düzeyi, eksik öğrenmeleri ve ihtiyaç duydukları eğitimlere yönelik karneler verilecek.

Bu merkezler Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması'na (TIMSS) 'rakip' olacak 'Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi' ile PISA'ya göre daha geniş bir katılımın sağlandığı 'Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi' (ABİDE) çalışması yürütecek.

Bu kapsamda bakanlık, 81 ilde kuracağı ölçme değerlendirme merkezleri ile örgün eğitim kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilmesine olanak sağlayacak. Bu yıl 25 ilde açılacak merkezler, 2019'a kadar diğer illerde de kurulacak.

2016'da ilk kez uygulanmaya başlayan ABİDE çalışması, kurulacak merkezler ile tüm öğrencilere uygulanacak. Çalışma ile il düzeyinde öğrenme çıktıları, çıktıları etkileyen faktörler, bu faktörlerin öğrenmeyi etkileme düzeyleri ortaya çıkarılacak.

YORUM EKLE