HDK: Eğitim Şurası 'güvenlik yasası'nın tamamlayıcısıdır ve yok hükmündedir

HDK, 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararların 'milliyetçi muhafazakar hattın devamcısı olduğunu' bildirdi...

HDK: Eğitim Şurası 'güvenlik yasası'nın tamamlayıcısıdır ve yok hükmündedir

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararları eleştirdi. Kararların, "süregelen milliyetçi muhafazakar hattın devamcısı olduğunu" belirten HDK; dinlerin, dillerin ve cinsiyet kimliklerinin okullarda dayatılmasına tepki gösterdi. HDK, yaptığı açıklamada, "Herkesin anadilinde eğitim aldığı çok dilli, çok kimlikli, çok kültürlü okullardan yanayız," dedi.

'ŞÛRAYA KİMLİK, DİN, KÜLTÜR DAMGA VURDU'

HDK, '19. Millî Eğitim Şûrası'nın 6 Aralık'ta açıklanan 'tavsiye kararları'nın kimlik, din, kültür, güvenlik, piyasa endeksli olduğunu belirttiği açıklamasında, katılımdaki eşitsizliğe ve şûra'nın şeffaf olmayışına dikkat çekti:

"Katılımcıların eğitimin her alanından çeşitliliği sağlayacak biçimde davet edilmediği âşikâr olan Şûra, Eğitim Bir Sen adlı hükümete yakınlığı ile bilinen sendikanın güdümünde gerçekleşti. Toplantılar esnasında basına yayın yasağı getirildi. Ne katılımcıları ne de yöntemi açısından şeffaf olan bu Şûra, önümüzdeki yıllarda okullarda karşılaşacağımız, çocuklarımıza yaşatılacak kâbusun ipuçlarını verdi. Görüyoruz ki, bundan sonra ‘tek'leştirmenin, asimilasyonun, piyasa koşullarının şiddetli müdahalesini, harcı güçlendirilen Türk-İslam çatısı altında daha sert hissedecek ve yaşayacağız."

"DEVLET ELİYLE TEKÇİ DİZAYN"

Şûra’da alınan kararların çoğulcu, özgürlükçü, laik, eşitlikçi, demokratik hattın tam tersine işaret ettiğini söyleyen HDK, "devlet eliyle tekçi dizayna" vurgu yapılarak, eşitlikçi bir sistem talebi dile getirildi:

“'Kendi kültürümüz', 'Türk müziği/musikisi', 'Türk Halk Müziği', 'Doğru Türkçe',  1., 2., 3. sınıflarda da zorunlu 'Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi' dersi, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin kaldırılması; 'Değerler eğitimi'nde 'etkin' ve 'sarmal' bir planlama, 'Osmanlı Türkçesi' dersinin sosyal bilimler lisesinde olduğu gibi, Anadolu imam hatip lisesinde zorunlu, diğer orta öğretim kurumlarında ise seçmeli ders olarak okutulması, 'bilim ve medeniyet tarihimiz'de öne çıkan düşünür ve bilim insanlarına yer verilmesi; 'geleneksel sanat'lardan 'Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür'ün programa dahil edilmesi; Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama dersinin ve bu alandaki stajın kaldırılması; liselerde zorunlu Din derslerinin 2 saate çıkarılması; 'Kutlu Doğum Haftası', 'Muharrem Ayı' ve 'Aşure Günü'nün Belirli Gün ve Haftalar kapsamına alınması... 

"Buradaki 'biz', elbette Türk ve Sünniler. Gerek 2014-2015 eğitim öğretim yılının başındaki kılık kıyafet yönetmeliğindeki değişiklikler, gerekse karara bağlanmamış ve gündem dışı bırakılmış olsa da karma eğitimin kaldırılması önerileri ve yukarıdaki konular toplumun devlet eliyle inşasında çıtanın Türklük ve İslamiyet, ahlâk, gelenek ve muhafazakârlık açısından yükseltildiği, 90 yıldır süren milliyetçi muhafazakâr hattın ezel'den ebed'e taşınmasına kararlı olunduğu görülmektedir. Oysa iyi biliyoruz ki, bu anlayışta, coğrafyanın tüm halkları yer almaz. Bu kararlar gösteriyor ki, asimilasyon ve inkâr politikaları devletçe sürdürülecek; Aleviler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Çerkezler, Süryaniler... yok sayılmaya devam edilecektir.

"Halkların Demokratik Kongresi, coğrafyanın bütün dillerini, dinlerini, kimliklerini, cinsiyetlerini, kültürlerini kapsayacak, kucaklayacak ve beraber yaşamanın yollarını yine beraber keşfetmelerine zemin sağlayacak okullardan, halkların okullarından yanadır. Birinin, öbürünü dışarıda bırakmadığı; kamusal alanların, bedenin, ihtiyaçların, yaşam biçimlerinin devlet eliyle tekçi bir şekilde dizayn edilmediği, özgürlükçü, laik, demokratik ve eşitlikçi bir sistem, biliyoruz ki hayal değildir."

"ŞÛRA, 'GÜVENLİK YASASI'NIN TAMALAYICISI"

Şûra’nın "Okul Güvenliği" başlığı altında aldığı kararların son günlerde hazırlanmış olan 'güvenlik yasası'nın tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu söyleyen HDK;

"Devlet, kendi dar, ahlâkçı ve muhafazakâr bakışıyla onaylamadığı her davranışı 'suç' kapsamına almakta, sınırları ve tanımı belirsiz ifadelerle okulları disiplinhanelere; 'verimli', 'etkili', 'başarılı' gibi ifadelerle neoliberal piyasa koşullarını dayatarak ticarethaneye dönüştürmektedir. 'Güvenlik' ve 'huzur' diyerek okulları 'suç merkezi', öğrencileri 'makul şüpheli', ehlileştirilmesi ve evcilleştirilmesi gereken 'şeyler' olarak gördüğünü ifşa etmektedir. 'Okul güvenliği tek başına eğitimcilerin çözebileceği sorun değildir' diyerek velilerden, yerel yönetimlere, emniyete herkesi bu göreve davet etmektedir.

"Belli ki 'okulların güvenliği'ni güvenlik yasasının tamamlayıcısı olarak görmektedir. Zira bu kararlarda 'riskli alanlar, risk grubundaki öğrenciler, uygunsuz davranışlar/kullanımlar, suç teşkili, denetim, disiplin, caydırıcılık, uzmanlık, ödüllendirme' gibi ifadeler son derece muğlak, esnek, kişilere bağlı, her tür baskıcı uygulamaya ve yönteme yol açan militarist ifadelerdir. İhtiyaç duyulduğunda emniyet güçlerinden yardım alınması, öğrencilerin emniyet ve sağlık kurumlarındaki bilgilerinin okul yönetimleriyle paylaşılması, disiplin yönetmeliklerinin ilkokullar ve ortaokullar için de çıkarılması gibi güvenlik esaslı bu kararlar, henüz tavsiye olsa dahi okulların hali hazırdaki otoriter ve totaliter yapısını daha da korkunç hale getirecektir.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik arzusu ve paranoyası temelli uygulamalarını bu coğrafyanın ezilenleri, halkları, işçileri, yoksulları, kadınları iyi bilir. Ülkeyi kocaman bir açıkhava cezaevine çeviren; asker ve emniyet güçlerine, esnafa, medyaya, kendi seçmenine, kendilerinden olmayanı denetleme ve bu sayede güvenliği sağlama görevi veren bir hükümet bu sefer, toplumu dizayn ederken en güçlü aracı olan okullara, öğretmenlere, velilere bu görevi yüklemekte, emniyet güçlerini de onların hizmetlerine sunmaktadır. Öğrencilerin adı, sanı, cismi yoktur, onlar potansiyel suçludur." dedi.

"ÖĞRETMENLER ÖRTÜK OLARAK 'ASKER/POLİS' OLMAYA ZORLANIYOR"

HDK açıklamasında, öğretmenlere piyasa koşullarının dayatıldığı belirtilerek, öğretmen ve yöneticilerin okullarda "asker/polis" olmaya örtük bir biçimde zorlandığına dikkat çekti: "Görevlendirme, atama, döner sermaye alanlarında her tür çekişme, gruplaşma, kadrolaşmaya yol açacak kararlarıyla Türk/Sünni İslam ağını örer, piyasayı da bunlara ekleyerek tamamlar."

"ÇOK DİLLİ, ÇOK KİMLİKLİ OKULLARDAN YANAYIZ"

"90 yıldır süregelen otoriter, ‘tek'çi, asimilasyoncu, muhafazakâr bu eğitim sistemini reddediyoruz" denilen HDK açıklamasında, "Dinlerin, dillerin, cinsiyet kimliklerinin okullarda dayatılmasına karşıyız. Herkesin anadilinde eğitim aldığı çok dilli, çok kimlikli, çok kültürlü okullardan yanayız," denildi. (Demokrat Haber)

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2014, 16:35
YORUM EKLE