Genetiği değiştirilmiş 10 mısır çeşidinin daha yem amaçlı olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi ile ilgili bir kampanya başlatıldı.

Kampanyaya destek veren Greenpeace Akdeniz şu duyuruda bulundu:

Tehlike kapıda. Bir süre önce Biyogüvenlik Kurulu, genetiği değiştirilmiş 10 mısır çeşidinin daha yem amaçlı kullanılmak üzere ithal edilmesiyle ilgili olarak hazırlanan  bilimsel risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını sitesinde yayınlayarak halkın görüşüne açtı. 12 Ekim 2011, saat 17'ye kadar kamuoyundan yeterli sayıda karşıt görüş toplanmazsa GDO'lu ürünlerin kullanımı yasal hale gelebilir.

Dünyamız laboratuvar değil! GDO'lu ürünler, insanlar, hayvanlar ve doğa üzerinde yapılan tehlikeli bir deney. Genetiği değiştirilmiş mısır çeşitlerinin insan ve hayvan sağlığıyla beraber çevre üzerinde de çok büyük zararları olabilir. Üstelik bu mısır çeşitlerinin ülkemize ithalatı sadece bir başlangıç. Bu gelişme, GDO'lu yeni ürünlerin ülkemize girmesine de kapı açacak.

GDO'lu mısırların sadece hayvan yemi olarak kullanılacağı açıklansa da bundan tüm doğa düzeni etkilenecek. Hayvan yemi olarak ülkemize sokulmak istenen GDO'lu mısırların tarımsal üretimde kullanılmayacağını kimse garanti edemez.

Bu ürünlerin zararsızlığına dair bağımsız bilim insanları tarafından oluşturulmuş kesin ve net raporların olmaması bir yana, zararlarını gösteren raporlar bulunmakta. Zira, biyoteknoloji şirketleri yaptıkları lisans anlaşmalarıyla GDO'lu tohumların bağımsız çalışmalarda kullanılmasını engellemeye çalışmakta. Dolayısıyla GDO'larla ilgili raporların çok büyük çoğunluğu bu şirketlerin hazırladıkları, hazırlattıkları ya da inceledikten sonra yayımlanmasına izin verdikleri çalışmalar.

Kurulun bağımsız çalışmaları dikkate almasını bekliyoruz. Bunu yapmanın en etkili yolu, kamuoyuna açılan raporlara yorum yazarak kendi düşüncelerimizi belirtmek.
Üzerimizde yapılması planlanan bu deneyi ancak birlikte hareket  ederek engelleyebiliriz. Ülkemize GDO'lu hiç bir ürünün girmesini istemiyoruz! (ntvmsnbc)