Elçin Poyrazlar / Cumhuriyet

Türk medyasının başarıyla gözardı ettiği büyük bir toplantı bugün İstanbul’da son bulacak. 140 ülkeden 2500 kadın hakları aktivisti 12. AWID (Association for Women’s Rights in Development) Kadın Hakları ve Kalkınma Uluslararası Forumu için ilk defa olarak İstanbul’da biraraya geldi. “Kadın Hakları ve Adaleti Geliştirmek için Ekonomik Gücü Dönüştürmek” başlıklı forumda dünya kadınları siyasi, ekonomik ve sosyal haklarını elde etme konusunda kafa yordular. Dünyanın her yerinden aktivistlerin bir araya gelerek çalıştığı forumda seks işçiliği, Arap isyanları, Müslüman aile hukuku, cinsel özgürleşme, ekonomik güç, ev işi şiddet ekonomisi, genç kızların hakları, köktendinciliğe direniş, kürtaj, lezbiyen kadınlar, militarizm ve zevkin gücü gibi konularda son derece ilginç oturumlar düzenlendi.Arap isyanlarında ekonomik ve siyasi gücün yönünü kadınların vatandaşlık, sosyal ve ekonomik haklarının sağlanması için değiştirmenin önemi üzerine düzenlenen bir oturumda Ortadoğu’nun önde gelen kadın aktivistlerinin hemen hepsi laiklikle kadın hakları ve cinsel eşitlik arasında doğrudan bir ilişki kurdu. Yeni rejimlerin geleceği ve bu ülkelerde köktendinciliğin ve İslamcı politikaların kadın hakları üzerindeki tehlikeleri tartışıldı. Katılımcılardan biri devrim sırasında kendisinin kadın hakları konusunu gündeme getirdiğinde erkeklerin “Devrim yaparken kadın haklarından söz etmenin yeri mi” şeklinde yorum getirdiğini de anlattı. Bu bile devrim yaparken kadın haklarından söz etmenin tam zamanı olduğunu gösteriyor.Arap devrimi Arap kadınları için sonlanmadı hatta yeni başlıyor. “Kadın olmadan demokrasi olmaz” sloganıyla yola çıkan Arap kadın aktivistler Ortadoğu’daki değişimin yönünü daha demokratik, daha çoğulcu, daha kadın hakları yanlısı bir yola sokmak için kolları sıvamış durumda. AWID Kurul Başkanı ve Ortadoğu'nun saygın kadın aktivistlerinden biri olan Lübnanlı Lina Abou-Habib bölge kadınlarının asıl sorununun erkeğe öncelik tanıyan ataerkil toplum yapısı olduğunu ve bunu kırmak için Arap ülkelerindeki kadın örgütleriyle bir koalisyon halinde çalıştıklarını ifade etti. AWID 12. Forumu’nun İstanbul’da yapılmasının bir rastlantı olmadığını ve bu çabada Türk kadın hakları savunucularıyla da birlikte çalışmak istediklerini ifade eden Abou-Habib kendisini din, ordu ya da gericilik gibi otoriter yapılarda gösteren ataerkilliğe karşı kadınların mücadelesinin aslında bölgesel değil küresel olduğunu vurguladı. Abou-Habib gibi kadınlar Arap devrimini haklar, özgürlükler, demokrasi ve adalet devrimine dönüştürmeyi hedefliyor. Arap kadınları kendi hakları için “Şimdi savaş zamanı yarın değil” diyorlar.Bu nedenle de bu kadınlar İstanbul’daki dört günlük toplantının sonunda bu akşam Taksim Meydanı’nda büyük bir yürüyüş yapacaklar. Arzuları ise Türk kadınlarını aralarında görebilmek.http://www.awid.org/

 

Katılımcılardan Demokrat Haber yazarı Zozan Özgökçe twitter hesabından forum hakkında sürekli bilgi aktardı:Zozan Özgökçe: https://twitter.com/#!/zozannHashTag: #awidforum