Karaburun Bilim Kongresi başlıyor

7. Karaburun Bilim Kongresi'nin ana teması "kapitalizmin kıskacında doğa - toplum - teknoloji" ...

Karaburun Bilim Kongresi başlıyor

7. Karaburun Bilim Kongresi, sadece bildiri sunan akademisyenlerin değil, temaya dair söyleyecek sözü olan herkesin oturum, çalışma grubu forum panel vb. etkinlikleri örgütleyebileceği bir formda düzenleniyor.
   
Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenmekte olan Karaburun Bilim Kongresi'nin bu yıl yedincisi yapılacak. İzmir Karaburun'da 5 Eylül - 9 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak olan Karaburun Bilim Kongresi'nin ana teması bu yıl "kapitalizmin kıskacında doğa - toplum - teknoloji" olarak belirlenmiş.

Kongreye Türkiye'nin her yerinden akademisyenler, öğrenciler katılıyor. Kolektif bir bilim pratiği örgütlenmesi olarak örgütlenen Karaburun Bilim Kongresi, sadece bildiri sunan akademisyenlerin değil, temaya dair söyleyecek sözü olan herkesin oturum, çalışma grubu forum panel vb. etkinlikleri örgütleyebileceği bir formda düzenleniyor. Düzenleme Kurulu kongre kapsamındaki çalışmaları, incelemeleri, tartışmaları, deneyimleri, gözlemleri, eleştirel ve muhalif yaklaşımları, fikirleri, alan araştırmalarını, felsefî ve kuramsal sorgulamaları, araştırma taslaklarını, hatta karalama defterlerine düşülen küçük notları paylaşmak isteyen herkesi kongrenin izleyicisi olmaya değil, aktif katılımcıları olmaya davet ediyorlar.


Kapitalizmin kıskacında doğa, toplum, teknoloji

Düzenleme Kurulu bu seneki kongrenin toplum-teknoloji-doğa başlığıyla yapılmasının sebebini şöyle özetlemiş:

"Toplum-teknoloji-doğa ilişkisinde sıçrama anını, amacın bütünüyle kâr için üretim olduğu kapitalist üretim tarzının ortaya çıkışı oluşturur. Kapitalizmin daha fazla artı değer elde etme çabası kapitalisti, hem ürettiği artı değere el konulan işçinin hem de doğanın olanaklarını sonuna kadar kullanmaya zorlar. Bunun gerçekleşmesi sürecinde teknoloji ikili bir rol oynar; bir yandan işçi sınıfının sömürüsünü derinleştirir, bir yandan da doğanın temellükünü hızlandırır. Burada piyasa ve teknoloji arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Teknoloji, kâr güdüsünü doyurmaya çalışırken piyasa, bütün insansal özneleri kapitalist toplumun bileşenleri kılarak aynılaştırır. Tam da burada teknolojizmin doğa açısından ontolojik, işçi sınıfı açısından ideolojik ve ekonomik bir silaha dönüştüğü bu anda, teknolojiyle toplumun ve doğanın yararına, en başta kâr amacı gütmeden, kurulacak her türlü ilişkinin şimdiden düşünülmesi, ortaya çıkarılması ve imkân varsa bunların uygulanması da apayrı bir cesaret ve mücadele gerektirmektedir. Bu nedenle teknoloji imgesini parçalara ayırmak, yapıcı ve yıkıcı yanlarını ortaya koymak doğa ve insan üzerine düşünen bütün bilim insanlarının görevi olarak görünüyor."

TUTUKLU ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER İÇİN OTURUM
Karaburun Bilim Kongresi "Kapitalizmin kıskacında doğa - toplum - teknoloji" teması altında şu başlıklarda oturumlar gerçekleşecek: Teknoloji karşısında işçi sınıfının konumu, Yeni üretim teknolojileri - üretim ilişkileri - iş ve işyeri, Teknoloji - ilerleme - ideoloji, Doğanın yeniden üretim(sizliğ)i, Gündelik hayat ve teknoloji, Tüketim ve teknoloji, Teknoloji - beden - cinsiyet, Doğa - tarımsal üretim - teknoloji, Yeni medya ve iktidar, Toplumun medikalizasyonu, Teknoloji ve eğitim, Teknoparklar / Üniversite - sermaye işbirliği, Teknoloji ve mekânsal dönüşümler, Sanat - kültür - estetik, Eğlence - spor - teknoloji, Doğa için mücadele, Doğa - Toplum - Teknoloji İlişkileri Açısından Reel Sosyalizm Deneyimleri, Yeni Sosyalist Alternatifler.

Bu yıl düzenleme kurulunda; Zuhal Okuyan, Ahmet Haşim Köse, Aydın Arı, Aydın Gelmez, Doğan Emrah Zıraman, Erkin Başer, Ferda Dönmez Atbaşı, M. Meryem Kurtulmuş Kıroğlu, Suzan Orhan ve Tansel Güçlü yer alıyor. 

Kongre programı için tıklayınız. Sitede ulaşım, konaklama gibi bilgiler de yer alıyor. Büşra Ersanlı'nın da konuşmacı olduğu kongrenin son oturumu tutuklu öğrencilere ve akademisyenlere ithaf edilmiş. ( Ahmet SAYMADİ / BİA ) 

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2012, 22:43
YORUM EKLE