İstanbul ‘kent hakkı’na sahip çıkıyor!

Kürsü senin İstanbul, gel, konuş, geleceğine sahip çık…

İstanbul ‘kent hakkı’na sahip çıkıyor!

DEMOKRAT HABER

Rantseverler İstanbul’un altından girip üstünden çıkarken, siluetini bile değiştirirken, tarihi ve kültürel değeri olan alanlar ticaretin hizmetine sebil edilirken İstanbullular da boş durmuyor…

Kürsü senin İstanbul:

MAHALLELER BİRLEŞİYOR

İSTANBUL ‘KENT HAKKI’ NA SAHİP ÇIKIYOR!


Farklı görüşlerden demokratik kitle örgütleri; mahalle dernekleri, kent hareketleri, platformlar, eylemciler, sanatçılar, akademisyenler, milletvekilleri ve çeşitli meslek gruplarından İstanbullular olarak:

Kamu yararını, sosyal adaleti ve doğayı hiçe sayan, 3. Köprü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Kanal İstanbul gibi büyük projeler başta olmak üzere, rant kaygısı ile yapılan bir dizi kentsel dönüşüm ve yenileme projesiyle kentimizin tarihini, kültürünü ve doğasını yok etmeye çalışan, mahallelerimizi yıkarak, sadece konutlarımızı değil kentle kurduğumuz tüm ilişkiyi, dayanışma ağlarımızı ve yaşamlarımızı darmadağın eden, hiç bir seçenek bırakmadığı kentsel dönüşüm mağdurlarını TOKİ silolarına zorla yerleştirerek, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik zorluklar yaratan, dönüşüm bölgelerinin en korumasız kesimi olan kiracıları yok sayarak görmezden gelen, mahallelerimizi yok etmeye kalkıştığı gibi okullarımızı ve hastanelerimizi de satarak, özelleştirerek, bu kentin harcını karmış emekçi ve alt gelir gruplarına kentin kapılarını tamamen kapatmak isteyen, sonu gelmez bir rant hırsıyla, ortak kullanım alanlarımızı, sinemalarımızı, sahillerimizi, parklarımızı tüm yeşil alanlarımızı, hatta çadır kent alanlarımızı bile elimizden alarak sermayeye sunan; iktidara, sermayeye ve tüm iş birlikçi mimar ve plancılara karşı, kentler üzerinde söz hakkının bu kentlerde yaşayanlarda, yani bizlerde olduğunu ilan etmek ve bir arada, örgütlü bir kent mücadelesine omuz vermek üzere 29 OCAK 2012 PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00’de ‘Tüm ağaçları, kesilmek üzere işaretlenmiş’ TAKSİM GEZİ PARKI’nda SERBEST KÜRSÜ’de bir araya geliyoruz.

KÜRSÜ SENİN İSTANBUL / KENT HAKKI’NA SAHİP ÇIK!

Program

 11.00 14.00: Gezi Park Taksim
‘Mahalleler Birleşiyor/ İstanbul Kent Hakkına Sahip Çıkıyor’
 
11.00-11.45
Açış Konuşması: Ömer Kiriş-TOZDER
Dayanışma Konuşmaları: Prof. Yves Cabannes-UCL/ Cesare Ottolini-IAI
Tematik Konuşmacılar:
Gecekondu Dönüşüm Alanları: Erdoğan Yıldız-GULDAM
Tarihi Bölgeler Yenileme Alanları: Çiğdem Şahin
3. Köprü: Yaşam Platformu
Emek ve Beyoğlu: Beyoğlu için Mücadele
 
11:45 -12:30: ‘ Çarpana’ -Kamusal Sanat Laboratuarı
Müzik Grupları
 
12:30-14.00: Açık Kürsü: Mahalleler Konuşuyor

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2012, 11:04
YORUM EKLE