“Dünden Bugüne Türkiye'de Kooperatifçilik” konuşulacak

“Dünden Bugüne Türkiye'de Kooperatifçilik” konuşulacak

Sınıf mücadelesi içindeki farklı deneyim ve perspektiflerden gönüllülerin bir araya gelmesiyle oluşan Yeni Emek Çalışmaları Ofisi 29 Haziran Cumartesi günü 14.00-19.00 arası Eğitim Sen 2 No'lu Şube'de (Kadıköy) "İşyerinde Dayanışma Ekonomileri" başlığıyla bir etkinlik düzenliyor. Web siteleri yeniemek.org'da "sınıfa sınırsız bakmak" vurgusuna rastlayabileceğimiz Ofis bu etkinliği, sınıf mücadelesinin güncel gündemlerinin olabildiğince katılımcı şekillerde tartışılmasına vesile olma hedefi çerçevesinde yapıyor. Alandaki sendika uzmanı, araştırmacı, kooperatif ve aktivistlerle işbirliği içinde düzenlenen etkinliğin çağrısını ve programını aşağıda bulabilirsiniz.

Çağrı:

Kooperatifçiliğin kendini çok sık tartıştırdığı ve çeşitli insiyatiflerin mütevazı çabalarının toplumda karşılık bulmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Egemen endüstrilerle mücadele etme yolunda dayanışma ekonomilerinin tüm yerel alanlarda örgütlenmesi ve güçlenerek yaygınlaşması sürekli dile getirilen bir gereksinim haline geldi.

* Günlük çevrimin tüm zaman ve mekân kadrajını kat edecek bir derinlik sağlayabilecek şekilde iş yerlerinde nasıl dayanışma ağları örebiliriz?

* Gıda temininin yanında giyim ve akla gelebilecek diğer ihtiyaç alanlarına odaklanılarak iş yerlerinde dayanışma ağları örülebilir mi?

* Bunları sendikal işlevlerle bir arada düşünmek neler sağlayabilir?

* İşçiler ve işçi örgütleriyle kooperatif fikrinin ve kooperatiflerin daha çok temas edebilmesi için neler yapılabilir?

Bu sorulara cevap arayacağımız bu etkinlikte kooperatif gönüllüleri ve dostları, tüketim toplulukları ve inisiyatifler, sendikalar ve işçiler, bu konularda araştırma yapan akademisyenler ve gündemle ilgilenen herkesi görmek isteriz.

Etkinlik Programı:

14.00-15.30 Panel 1: Dünden Bugüne Türkiye'de Kooperatifçilik

Uygar Yıldırım (Araştırmacı) - Kooperatifler Ekseninde Alternatif Kamusallıklar

Serkan Öngel (Doç Dr.) - Sendika-Kooperatif İlişkisi ve Özgün bir Deneyim Olarak T.Maden-İş MİTES-MİGSAN-MİPAŞ Deneyimi

Selma Değirmenci (Kadıköy Kooperatifi gönüllüsü) - Tarihsel Mirası ve Özgünlükleri ile Günümüz Kooperatifleri ve Kadıköy Kooperatifi

Yürütücü: Umut Kocagöz

15.30-15.45 Ara

15.45-17.45 Panel 2: Direniş Aracı Olarak Kooperatifler

Viome İşçi Fabrikası - İşgal Fabrikası Deneyimi (Skype'la katılım)

Pagaki Cafe / İşçi Kooperatifi - Yunanistan'da Dayanışma Ekonomileri ve Kooperatif Kafeler

Damla Çimen - Kuçe Yemek Kooperatifi Deneyimi

Serkan Gönüş - Özgür Kazova-Patronsuzlar Deneyimi

Yürütücü: Başak Tuğsavul

18.00-19.00 Forum: İşçiler ve Kooperatifler Nasıl Daha Fazla Temas Edebilir?

Yürütücü: Arda Arlı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER