1. ​​​​​​​Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi Dersim'de yapılacak

Kongre, Dersim Belediyesi'nin desteğiyle 27–28 Temmuz 2015 tarihlerinde Dersim’de düzenlenecek

1. ​​​​​​​Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi Dersim'de yapılacak

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi, 27–28 Temmuz 2015 tarihlerinde, Dersim Belediyesi'nin desteğiyle DATA tarafından (Disiplinler Arası Toplumsal Araştırmalar Derneği) Dersim’de düzenlenecek.

Genelde Türkiye toplumunun, özelde ise Kürdistan’ın ve Dersim’in toplumsal sorunlarını bilgi konusu yapma amacı güden Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi’nin çağrı metni şöyle:

''Bu yıl ilki düzenlenecek olan Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi, tarihsel deneyimleri ve birikimleri kavramak ve kuramsallaştırmak için gerekli perspektifin, tarihsel bir aktör olduğunun bilincinde olan ve pratikten beslenip yine pratikten hareket eden bir sosyal bilim kavrayışında bulunacağı iddiasıyla yola çıkar. Bu iddiaya bağlı olarak kongre, bir yandan sosyal bilimler alanında bu tür bir yaklaşımı besleyecek ve geliştirecek akademik çalışmalara zemin sağlamayı amaçlar, bir diğer yandan da bu zemini ülkenin temel sorunlarıyla ilişkilenerek gerçekleştirmeyi hedefler.

Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi, içerisinde yaşadığımız coğrafyanın sorunlarını bilgi konusu yapmayı ve bu sorunlara sosyal bilimlerin sağlayacağı olanaklar ışığında, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirebilmeyi amaçlar. Kongre, bölgenin sorunları ile ilgilenen sosyal bilimcileri, kurumları ve kitle örgütlerini bu amaç doğrultusunda bir araya getirmeyi amaçlayan, disiplinler arası kolektif bir bilimsel etkinlik alanıdır. Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi, senede bir kez ulusal/uluslararası çapta düzenlenen hakemli bir kongredir.

1. Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi 27–28 Temmuz 2015 tarihlerinde, Dersim Belediyesi'nin desteğiyle DATA tarafından (Disiplinler Arası Toplumsal Araştırmalar Derneği) Dersim’de düzenlenecektir. Kongre için Dersim bölgesinin tercih edilmesi, bölgenin kendi biyografisi ve ülke içindeki sorunlarla ilişkisi nedeniyle ayrı bir önem taşır. Dersim, Türkiye tarihindeki etnik, dini, politik sorunların birebir muhatabı olmuş bir bölgedir. Başka bir deyişle, Dersim bölgesi tarihinin tüm sosyo-politik sorunları ile ilişkilenmiş ve bu sorunların en sert görünümlerinin birçoğuna birebir tanıklık etmiş bir hafızaya ve deneyime sahiptir. Bu bakımdan, genelde Türkiye toplumunun, özelde ise Kürdistan’ın ve Dersim’in toplumsal sorunlarını bilgi konusu yapma amacı güden Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi’nin Dersim’de gerçekleşmesinin özel bir anlamı vardır.

İki gün sürecek kongrenin bu yılki ana başlığı “bellek” olarak belirlenmiştir. “Bellek” ana başlığının altında aşağıdaki alt-başlıklarla sınırlandırılmamakla birlikte, öngörülen konu başlıkları şunlardır:

- Anadolu’nun Son Yüzyılı: Savaşlar, Kırımlar ve Katliamlar

- Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Halk Direnişleri ve Mücadele Örgütlülükleri: Deneyim ve Pratikler

- Sözlü Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Sorunlar

- Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve İktidar

- Ekoloji Tartışmaları: Doğanın Siyasallaşması

- Medya ve Toplumsal Bellek

Türkiye’de Devlet- Sermaye İlişkisi

Dünü ve Bugünüyle Cumhuriyet’in Dersim Politikaları

Dersim Aleviliği: İnanç, Ritüeller, Kutsal Mekânlar ve Günler

Ortadoğu’da Kürt Sorunu ve Barış

300 kelimeyi geçmeyecek bildiri önerilerinizi bilim kurulunun değerlendirmesi için 1 Mayıs 2015’e kadar kongremunzurzap@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Sunulmasına karar verilen bildiriler 15 Mayıs 2015 tarihinde bildiri sahiplerine duyurulacaktır.’’

(Demokrat Haber)

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2015, 12:41

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER