Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Ekrem Gürel, eşi Songül Gürel'i kişiye özel ilanla meslek yüksekokulunda kadroya aldı.

Bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Gürel, kişiye özel kadroya tepki gösteren akademisyenlere çeşitli bahanelerle soruşturma başlattı.

Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, akademisyenler mobbinge maruz kaldıklarını söyledi.

RAPORLU AKADEMİSYENİN RAPORUNU GÖRMEDİLER

Ekrem Gürel’in 21 Aralık 2020 tarihinde dekanlığa vekâleten atanmasının ardından bir yıl sonra 24 Aralık 2021 tarihinde üniversite akademik ilan açarak 26 akademisyen alacağını duyurdu.

Bolu’nun Seben ilçesindeki İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı için profesör alınacağı açıklandı.

Söz konusu ilanda aranan şartlara uyan tek kişi Ekrem Gürel’in eşi Prof. Dr. Songül Gürel oldu.

Gürel'in eşi Songül Gürel, özel ilanla meslek yüksekokulunda profesör kadrosuna alındı.

Bu gelişmelerin ardından üniversitede bulunan bir grup akademisyen, üniversitelerin 'torpil yeri' olmadığını savunarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

AKADEMİSYENLERE MOBBİNG UYGULANIYOR

Aldığımız bilgilere göre birçok akademisyen mobbinge maruz kaldı ve çeşitli gerekçelerle haklarında idari soruşturmalar başlatıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi'nde görevli bir akademisyen de mobbingle karşı karşıya kaldı. Edebiyat Fakültesi'nde görevli bir akademisyen hastalandığı için rapor aldı.

Raporlu akademisyenin görev yerine gelmediği ve derslere girmediği gerekçesiyle Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Ekrem Gürel, Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, Dekan Yardımcısı Serdar Uğurlu ve amir Gülsel Sev her gün tutanak tuttu.

Tutulan ‘devamsızlık’ tutanaklarının sonucu olarak raporlu öğretim üyesi müstafi (görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olan) sayıldı.

'Müstafi' sayılan profesör ise konuyu mahkemeye taşıdı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran profesör, hakkında tutanak tutan akademisyenlerin tutanak tuttukları saatlerde başka bölümlerde dersleri olduğunu ve öğrencilerini ihmal ederek derslerini terk ettiklerini söyledi.

Ayrıca akademisyen, hakkında düzenlenen tutanakların usulsüz olduğunu belirterek, tutanakta imzası bulunan 4 akademisyenin hukuka aykırı işlem yaptığını belirtti.

MAHKEMEYE BAŞVURU: KİN VE GAREZ VAR

Bolu İdare Mahkemesi’ne başvuran profesörün avukatı Yükseköğretim Kanunu’da müstafi sayılmayla ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını, müvekkiline sistematik 'kin ve garezin' olduğunu söyledi. Profesöre karşı düzenlenen tutanaklarda adı ve imzası bulunan akademisyenlerin müvekkiline 'mobbing’ uyguladığını belirten avukat, yürütmenin durdurulmasını istedi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Bolu İdare Mahkemesi, bir öğretim elemanının görevden çekilmiş sayılmasının kabul edilmesi için izinsiz veya kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve aynı zamanda bu terkin de 10 gün devam etmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca mahkeme, akademisyen aldığı raporların gerçek olduğunu tespit etti. Oy birliğiyle alınan kararda yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Verilen kararda şu gerekçe yer aldı:

“Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabilecek.”

KİŞİYE ÖZEL İLAN

Bolu’nun Seben ilçesindeki İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı için açılan profesör ilanında şu şartlar sıralanmıştı:

“Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu olup, doçentlik unvanını biyoloji bilim alanında almış olmak. Endüstriyel gıda bitkilerinde yerli çeşit ıslahına yönelik ulusal projeler yürütmüş olmak.”

Yükseköğretim Akademik Arama’da yer alan bilgilere göre aranan şartlara uyan kişi ise Dekan Vekili Ekrem Gürel’in eşi Prof. Dr. Songül Gürel oldu.

Gürel, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun oldu, doçentliğini ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden aldı. Gürel’in aynı zamanda şeker pancarıyla ilgili yürüttüğü birçok projesi bulunuyor.