Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü son zamanlarda artan işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

 

Araştırma önergesini Meclis'e sunan Kürkçü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporunu hatırlatarak, Ocak'ta 62, Şubat'ta 42, Mart'ta 59 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.

 

Rapora göre güvencesiz çalışma nedeniyle, tersanelerde 147. işçi ölümü gerçekleştiğini kaydeden Kürkçü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıkladığı verilere göre 2002-2011 arasında iş kazalarında ölen işçilerin sayısının toplam 10.297 olduğunu ifade etti.

 

"KADER DEĞİL, ÖNLENEBİLİR"

Kürkçü gerekçesinde şunları kaydetti:

"İşçi ölümlerinin altında yatan neden, sağlıklı ve güvenli çalışmanın bir 'maliyet' olarak görülmesidir. Sermaye bu yüzden 'işçi sağlığı' yerine 'iş sağlığı' kavramını kullanıyor. Yani işçilerin değil işin sağlığı, işletmenin verimliliği ön planda tutuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı da işçilerin can güvenliğini sağlayacak düzenleme ve denetimleri yerine getireceğine; küresel rekabeti yani işletmelerin kârlılığını gerekçe göstererek emekçileri koruyan mevcut düzenlemeleri dahi ortadan kaldırıyor ve denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmiyor. Siyasal iktidar işçi ölümlerini 'kader' diye değerlendiriyor. Oysa tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir."

 

"En önemli mesele son yıllarda yaygın bir uygulama haline gelen taşeronlaştırma, güvencesiz çalıştırma, iş güvenliğinin yeterince alınmaması ve sendikasızlaştırma operasyonlarıdır."

 

"Düşük ücretler, 13-14 saate varan uzun çalışma koşulları, sosyal güvenlikten yoksun olma, sağlıksız ve güvenli olmayan çalışma ortamı 10 milyonun üzerinde çalışanı çepeçevre sarmış durumdadır."

 

"Elbette işçilerin sağlığının korunması görevi işverenlere aittir, ama bu konuda düzenleme ve denetim yapma, ceza uygulama, gerektiğinde işyerini kapatma yükümlülüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık bu konudaki görevlerini yerine getirmeyip, bu alanda her türlü görevi üstlenmeye hazır sendikaları ve meslek odalarını saf dışı etmenin peşinde."

 

"Türkiye'nin büyüyen sektörleri olan sırasıyla inşaat, maden, enerji ve hizmet sektörü en fazla can kaybının da yaşandığı sektörler. Yaralanmalara baktığımızda da yine inşaat, tekstil, hizmet, gıda, metal, maden, gemi inşa ve enerji sektörlerini görüyoruz. Bir yandan teşvik kapsamına alınan sanayilerin yine bu sektörlerde yoğunlaştığı da açık. Bu sürecin daha fazla iş kazalarına yol açmaması için var olan tüzük ve yönetmeliklerin harfi harfine uygulanması ve daha önce gerçekleşen iş cinayetleri için açılmış davaların da hızla daha fazla mağduriyet yaratmayacak şekilde sonuçlanması gerekiyor."

 

NİSAN'DA NE OLDU?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre Nisan 2012'de en az 75 işçi hayatını kaybetti. Nisan ayı bu yıl için işçi ölümlerinin en yüksek görüldüğü ay oldu. (bianet)