Türkiye 24 Haziran’da gerçekleştirilecek 27’inci dönem milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor.

AKP yönetimi, cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’ın kazanması olasılığına karşı seçim sonrası hemen yürürlüğe girecek kararnameler üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

Anayasa değişikliğiyle birlikte getirilen yeni sistemde anayasada yasayla yapılabileceği açıkça belirtilen alanlar, temel hak ve hürriyetler ile seçim mevzuatı dışındaki tüm konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilecek.

Anayasa değişikliğiyle bakanlıklar ve kamu bürokrasisinin atamasıyla ilgili düzenlemelerin de kararname ile düzenlenmesi hükmü getirilmişti.

AKP, bakanlık sayısının 21’den 15’e düşürülmesi üzerinde duruyor. AKP’nin milletvekili listelerinde 5 bakan dışındaki 21 bakan aday gösterildi. Anayasa değişikliğiyle milletvekilleri arasından bakan atanan kişinin vekilliği düşecek. Aday listesine konulmayan 5 bakanın kabinede yer alması durumunda 10 bakanın dışarıdan ya da milletvekilleri arasından seçilmesi gündeme gelecek.

Erdoğan’ın 24 Haziran’da Meclis’te oluşacak sandalye dağılımına göre bir değerlendirme yapacağı, milletvekili sayısını yeterli görmesi durumunda Meclis içinden de atama yapabileceği, ancak Meclis çoğunluğunun sınırda çıkması durumunda dışarıdan atamayı tercih edeceği kaydediliyor. Erdoğan’ın, teknokrat ağırlıklı bir kabine oluşturabileceği dile getiriliyor.

AKP, iktidarda olduğu 16 yıl boyunca bakanlık sayısı ve yapısında değişiklikler yaptı. İlk iktidara geldiği zaman başbakan, 3 başbakan yardımcılığı, 4 devlet bakanlığı ve 20 icracı bakanlık olmak üzere kabine 25 kişiden oluştu. Daha sonra devlet bakanlıklarının sayısı azaltılarak bakan sayısını 23’e düşürüldü.

2011 seçimlerinden önce Meclis’ten alınan yetki yasasına dayanılarak çıkarılan KHK’lerle bakanlıkları yeniden düzenleyen AKP, başbakan dahil bakan sayısı 23’ten 25’e yükseltti. Daha sonraki AKP iktidarlarında ise 3 olan başbakan yardımcısı 5’e çıkarılarak kabinedeki sayı 27’ye yükseldi. Yine bu dönemde, bakan yardımcılıkları getirildi.

EKONOMİYE TEK ÇATI

AKP, sayısı 15’e kadar düşürülecek bakanlıklarda yine bazı bakanlıkları birleştirmeyi, ekonomiyle ilgili bakanlık ve kurumları da tek çatı altında toplamayı düşünüyor. 2011’de kurulan Kalkınma Bakanlığı’nın kaldırılarak yetki alanının Maliye Bakanlığı’na verilmesi, Hazine’den sorumlu Başbakan Yardımcılığı’nın görevlerinin de yine Maliye Bakanlığı’na kaydırılması üzerinde duruluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın birleştirilmesi de yapılan değerlendirmeler arasında. AKP, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının başbakan yardımcılıklarında olduğu gibi 5 olmasını öngörüyor.

Kaynak: Cumhuriyet