Son olarak Maske Kimsin Sen programı eleştirilmiş, RTÜK inceleme başlatmıştı

"Basın ve Yayım Faaliyetleri" ile ilgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gözden kaçırmayın

CHP’den SADAT önergesi: 'İlişkiler açığa çıkarılmalı' CHP’den SADAT önergesi: 'İlişkiler açığa çıkarılmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, bazı televizyon kanallarının özellikle yabancı içerikleri uyarlayarak yayımladığı programların "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı" ve bunların "yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar" atılacağı vurgulandı.

"Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almanın elzem hale geldiği" belirtilen genelgede, "Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak" denildi.

"Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususu"na vurgu yapılan genelgede, "Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek" ifadesi kullanıldı.

Bu ifadeyle, Fox TV'de yayımanan ve son günlerde tartışma konusu olan ve RTÜK'ün de inceleme başlattığı 'Maske Kimsin Sen?' adlı yarışma programının kast edildiği tahmin ediliyor.

Genelgede, programlara ilişkin atılacak diğer adımlar şöyle sıralandı:

"Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık ve örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek."

"Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle de aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacaktır."