TÜİK, 2011 yılında SGP'ye göre tüketim mal ve hizmetleri grubunda en pahalı ülkenin İsviçre, en ucuz ülkenin ise Makedonya olduğunu bildirdi. Türkiye 37 ülke arasında 29'uncu sırada yer aldı.

 

Satınalma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre, Tüketim Mal ve Hizmetleri grubunda en pahalı ülke İsviçre, en ucuz ülke ise Makedonya oldu. Türkiye, 37 ülke arasında 29. sırada yer aldı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''2011 Yılı Tüketim Mal ve Hizmetlerine Yönelik Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksleri''ni açıkladı.

 

TÜİK'in haber bülteninde, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen SGP çalışmaları çerçevesinde Avrupa Karşılaştırma Programına katılan 37 ülke için, ''Tüketim Mal ve Hizmetleri'' ve seçilmiş alt gruplarına ilişkin 2011 yılı karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri verildi.

 

SGP Tüketim Mal ve Hizmetleri grubunda, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yanı sıra, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin (EFTA) 3 ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), üyelik müzakereleri devam eden 1 ülke (Hırvatistan), 4 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve 2 potansiyel aday ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) karşılaştırıldı. 

 

''Tüketim Mal ve Hizmetleri''ne ilişkin fiyat düzeyi endeksi 62 olan Türkiye, 37 ülke arasında 29. sırada yer aldı. 2011 yılı sonuçlarına göre, Tüketim Mal ve Hizmetleri grubunda AB üyesi 27 ülkenin ortalama fiyat düzeyi 100 iken, 37 ülke içinde İsviçre 162 ile en yüksek, Makedonya ise 45 ile en düşük fiyat düzeyine sahip ülke oldu.

 

Fiyat düzeyi endeksi alt gruplarında Türkiye'nin, fiyat düzeyi endeksi 104 olan kişisel ulaşım araçlarında, 94 ile tüketici elektroniğinde, 92 olan alkollü içkiler ve sigarada Avrupa ülkelerinin üzerinde olması dikkati çekti.  

 

Buna karşılık, ulaştırma hizmetleri 54, mobilya ve yer döşemeleri 59, giyim ve ayakkabı 65 gruplarında fiyat düzeyinin düşük olduğu gözlendi.

 

Türkiye'de 2011'de tüketim mal ve hizmetleri geneli ve seçilmiş alt gruplarına ilişkin fiyat düzeyi endeksleri şöyle:
         Harcama Grupları                                    Fiyat Düzeyi Endeksi (AB27=100)
         Tüketim Mal ve Hizmetleri Genel              62
         Gıda ve Alkolsüz İçecekler                       80
         Alkollü İçkiler ve Sigara                           92
         Giyim                                                       65
         Ayakkabı                                                 65
         Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar                 70
         Mobilya ve Yer Döşemeleri                      59
         Ev Aletleri                                                91
         Tüketici Elektroniği                                  94
         Kişisel Ulaşım Araçları                            104
         Ulaştırma Hizmetleri                                54
         Haberleşme                                             81
         Lokanta ve Oteller                                   71
        
Ülkeler itibariyle tüketim mal ve hizmetlerinin genel olarak sıralaması da şöyle:
         ÜLKELER                TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİ
         ---------                  --------------------------
         İsviçre                  162
         Norveç                  151
         Danimarka            142
         İsveç                    128
         Finlandiya              125
         Lüksemburg          122
         İrlanda                 117
         İzlanda                 114
         Belçika                 112
         Fransa                  111
         Hollanda                108
         Avusturya               107
         Almanya                 103
         İtalya                    103
         İngiltere               102
         AB27                    100
         İspanya                  97
         Yunanistan               95
         Güney Kıbrıs Rum Yön.    89
         Portekiz                 87
         Slovenya                 84
         Estonya                  79
         Malta                       78
         Çek Cumhuriyeti      77
         Letonya                  74
         Hırvatistan              74
         Slovakya                 72
         Litvanya                 66
         Macaristan              64
         Türkiye                   62
         Polonya                  60
         Romanya                  60
         Karadağ                  59
         Bosna-Hersek         57
         Sırbistan                 57
         Bulgaristan              51
         Arnavutluk               51
         Makedonya                45


-Satınalma Gücü Paritesi-
        
Satınalma Gücü Paritesi (SGP), ulusal para birimiyle ifade edilen ekonomik göstergeleri, ortak bir para birimine dönüştüren, farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyen bir dönüşüm oranı.
        
SGP'nin döviz kuruna bölünmesiyle elde edilen değer, ülkelerin fiyat düzeylerinin göstergesi olup, fiyat düzeyi 100'den büyükse bu ülke karşılaştırılan ülke veya ülke grubuna göre pahalı, 100'den küçük ise ucuz olarak ifade ediliyor. (Akşam)