Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 47. Dönem Yönetim Kurulu, Isparta’da yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

EMO, “Isparta Vakası ve eldeki bilgiler doğrultusunda Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir” çağrısı yaptı. EMO açıklamasında, iletim hatlarının kar yüküne uygun tasarlanmadığı için hasarlar oluştuğunu; kesintinin sebeplerinin şeffaf bir şekilde incelenmesi ve ihmali görülenler hakkında yaptırım uygulanması gerektiğini bildirdi.

“Isparta; yıl 2022 ve bir kent dondu!” başlığıyla yayımlanan EMO açıklamasında; “Isparta Vakası ve eldeki bilgiler doğrultusunda Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir” denildi.

Isparta’daki durumu “skandal” ifadesiyle tanımlayan EMO'nun açıklamasında, Isparta bölgesinde ağır kış koşullarına uygun enerji nakil hattı tasarımının yapılmadığı belirtilerek, enerji nakil hatlarının ne zaman kimler tarafından nasıl yapıldığı, hatların kontrol ve bakımlarının zamanında ve yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerektiği vurgulandı.

‘KİŞİ, KURUM VE ŞİRKETLER HAKKINDA EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANMALIDIR’

Sayıştay raporlarında, TEDAŞ`ın dağıtım şirketlerini eksik denetlediği tespiti yapıldığını hatırlatan açıklama şöyle devam etti:

“Elektrik Piyasası Kanunu`nda 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan değişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin özel şirketler tarafından yapılmasının önü açılmıştı. Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır. Şehir içi elektrik dağıtım şebekesinin neden çöktüğü bağımsız bir çalışma ile araştırılmalıdır. Özel dağıtım şirketinin gerekli önlemleri zamanında alıp almadığı, bakımların zamanında yapılıp yapılmadığı, ilgili kamu kurumları tarafından incelenmelidir ve sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmalı, ihmali görülen kişi, kurum ve şirketler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır”.

‘TEİAŞ’IN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDEN VAZGEÇİLSİN’

EMO açıklamasında, Isparta elektrik kesintisi olayının, özelleştirilmiş elektrik şebekelerinin bir vaka analizi olarak rapor haline getirilerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili birimlerine, EPDK’ya ve Türkiye genelindeki dağıtım şirketlerine iletilmesi gerektiğini kaydeden EMO, TEİAŞ’ın özelleştirilmesinden vazgeçildiğinin de derhal kamuoyuna ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Artı Gerçek