İstanbul’da KESK, DİSK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası, 2 Ekim’de Meclis’te görüşülecek olan savaş tezkeresine karşı 1 Ekim’de sokağa çıkacak. Emek ve meslek örgütleri, “Tezkere savaşlardan beslenenlerin yoksul ve emekçi halkın üzerinde kurduğu baskı ve sömürü düzeninin katmerlenmesi demektir” dedi.

Tezkereleri AKP’nin Rojava’yı işgal planı olarak değerlendiren emek ve meslek örgütleri, 01 Ekim Çarşamba günü saat 18.30’da “Savaş Tezkeresine Hayır” şiarıyla Beyoğlu Tünel’den Galatasaray Meydanı’na yürüyüş düzenleyecek.

Yapılan yazılı açıklamada, AKP’nin mezhepçi, ırkçı yüzünün Suriye ve Irak’ta emperyalizmin müdahaleleri sonucu başlayan savaşta ortaya çıktığı belirtildi. AKP Hükümeti’nin IŞİD’e her türlü yardımı yaptığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bu süreçte destek verdikleri bu katil çeteler; Hristiyanları, Alevileri, Ezidileri katletmiş, yüz binlercesini yaşadıkları topraklardan sürmüş, kadınlara tecavüz etmiş, ortaçağ karanlığında bile ender görülen pazarlarda satmış, çocukları kaçırmış tam bir vahşet uygulamıştır. AK Parti, şimdi ise yalnızca Kürt oldukları için Suriye’de özgür vatanlarında barışçıl bir ülke kuran Rojava’lılara IŞİD çetelerinin saldırısını desteklemekte, bunun için ‘uçuşa yasak bölge’, ‘tampon bölge’ gibi önerilerle İŞİD karşısında yalıtılmış bir Rojava bırakarak onları yok etmek istemektedir.”

Tezkerenin savaşlardan beslenenlerin yoksul ve emekçi halkın üzerinde kurduğu baskı ve sömürü düzeninin katmerlenmesi anlamına geleceği belirtilen açıklamada, “Ülkeyi savaşa sokmak isteyen AK Parti’nin asıl amacı IŞİD’e destek vermek, Rojava’yı işgal etmektir” denildi.