Uzmanların küresel ısınma için yaptıkları uyarılara her gün bir yenisi ekleniyor. İklim değişikliğinin uzun vadeli sonuçlarının ele alındığı bir raporda, kaygı verici öngörülere yer veriliyor.

Karbondioksit salınımı ağırlıklı olarak kömür, petrol ve gazın yakılmasıyla ortaya çıkıyor. Her yıl egsoz ve bacalardan üflenen karbondioksit miktarı bu oranda kaldığı sürece dünya bu yüzyılda 6 dereceye kadar ısınacak.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre küresel ısınmayı durdurmanın tek yolu, fosil yakıt kullanımını mümkün olduğunca azaltmaktan geçiyor. Bunun içinde mevcut kömür, petrol ve gaz rezervinin yüzde 80 ila 90’ının kullanılmaması gerekiyor.

TEK YOL YENİLENEBİLİR ENERJİLER

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin bir raporuna göre küresel enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’i 2050’ye kadar yenilenebilir enerjilerden karşılanabilir. Bu uygulanabildiği taktirde küresel ısınma 2 derece ile sınırlı kalacak.

Yapılan hesaplamalara göre 2050’de elektrik, sanayi, ulaşım ve ısınma için gereken enerjinin yüzde 28’i güneşten, yüzde 24’ü jeotermalden, yüzde 15’i biyokütleden, yüzde 10’u rüzgârdan, yüzde 4’ü hidroelektrik ve yüzde 2’si denizden karşılanabilecek.

Global enerji dönüşümü için gereken teknoloji bugün mevcut. Uzmanlara göre hemen harekete geçilip siyasi sorumluların doğru kararlar alması lazım ki yenilenebilir enerjiler daha çabuk yayılsın. Buna ek olarak enerji verimliliğini artırmak için yapılması gerekenler var.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Dünya çapında çeşitli verimlilik önlemleriyle 2050’ye kadar enerjiden yüzde 60 tasarruf sağlanabilir.

Yasalar ve enerji standartları, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir. Akkor ampüle kıyasla, modern LED lambalar enerjinin sadece onda birine ihtiyaç duyuyor. Avrupa Birliği, akkor ampüllerin satışını yasaklayarak bu alanda önemli bir adım attı.

Dünyanın bazı bölgelerinde güneş enerjisi, diğerleriyle rekabet edebilecek düzeyde. Şili çöllerinde güneşten elde edilen enerji, kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlara göre daha ucuz.

Almanya’da elektrik ihtiyacının yüzde 9’u rüzgâr enerjisinden karşılanırken bu oran Çin'de yüzde 3, Danimarka’da yüzde 20'den fazla. Rüzgâr enerjisi, Avrupa'da en ucuz enerji.

Karbondioksit olmadan yeni işler ve ucuz enerji sağlanabilir. Yenilebilir enerjiye geçişle refah düzeyi de artabilir.

© Deutsche Welle Türkçe