Eğitimde, özellikle pandemi döneminde, yaşanan sorunların tespit edilmesi amacıyla kurulan Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu, kentte yaklaşık 195 bin öğrencinin EBA’ya ulaşamadığını açıkladı. Derslere giremeyen öğrencilere düşük performans notu verilmesinin eşitsizlik yaratacağı belirtildi.

Aralarında sendika, dernek, siyasi parti gibi 40’a yakın kuruluşun temsilcisinin bünyesinde bulunduğu Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu, kentteki eğitimde yaşanan sorunları basın toplantısıyla duyurdu. Koşuyolu Parkı’nda yapılan açıklamada, kentte kayıtlı 492 bin 975 öğrenciden, bu yıl 8. sınıfı bitiren 47 bin 228 öğrenci bulunduğu ve bunlardan 4 bin 300’ü örgün eğitime kayıt yaptırmadığı belirtildi.

Mahmut Bozarslan'ın Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberine göre kurul adına açıklama yapan Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Sadrettin Kaya, kentte 195 bine yakın öğrencinin EBA’ya giremediğini söyledi. Kaya, bu durumun öğrenciler arasında eşitsizlik yarattığını savunarak, “Uzaktan eğitimle beraber Diyarbakır’da EBA’ya giriş yapabilen öğrenci sayısı oldukça düşüktür. Mart-Haziran aylarında Diyarbakır’da 1 saniye bile EBA ya giriş yapamayan öğrenciler Bağlar’da 24 bin 430, Silvan’da 15 bin 248, Sur’da 20 bin 636 olup, il genelinde toplam sayı 200 bine yakındır. Mart-Haziran pandemi döneminde uzaktan eğitime erişemeyen öğrenci sayılarının ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi ve işsizliğin daha da artması sonucu, bu sayı artmaya devam ediyor. Bu tablo karşısında ilimizde Ocak 2021 tarihi itibariyle 4 bin 500 civarında tablet dağıtıldığına göre en az 195 bin öğrencimiz EBA’ya erişim sağlayamıyor. Bu öğrenciler derse giremedi diye performanslarını düşük vermek cezalandırmak değil midir? Eşitsizliği daha da derinleştirmiyor mu ?” dedi.

Öğrencilere katılamadıkları dersler üzerinden not verilmesinin doğru olmadığını ifade eden Kaya, “Bakanlık verileriyle 18 milyon öğrenciden 6 milyon öğrencinin EBA’dan yararlanamadığının belirtildiği bir durumda, uzaktan eğitimin puanla değerlendirilmesinin fırsat eşitsizliğini daha da derinleştireceği, bu nedenle eşitlik kuralına aykırı olup ayrımcılığı geliştirecektir.

EBA’ya, internete erişim ve teknolojik olanaklar açısından eşit olanaklara sahip olmayan öğrenciler varken uzaktan eğitimin puanla değerlendirilmesine ilişkin yöntemlerin objektif ve güvenilir olamaz. Bu yöntem öğretmenleri uzaktan eğitime erişemeyen ya da yeterince erişemeyen öğrencileri puanla değerlendirmeye zorunlu tutacağından, öğretmenlerin görevlerini gereği gibi yerine getirememesine neden olacağı gibi, görevi gereği puan vermekle hakkaniyete göre davranmak konusunda ikileme sürükleyecektir” diye konuştu.

Kaya, salgın gerilediğinde okullarda yüz yüze telafi eğitimlerinin ardından öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğine dikkat çekerek, “Adil olmadığını bile bile not vermek, değerlendirme değil cezalandırmadır. Bu gerçek asla unutulmamalıdır” şeklinde konuştu. Kaya, kalabalık ailelerde telefonun aynı zamanda iletişim aracı olarak kullanılmasının yoksul kesimlerde sorunu daha da derinleştirdiğini kaydetti.