Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı mevkiinde bulunan Yonca Kavşağı'na dikilen ve alay konusu olan heykellere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kamu kaynaklarının yanlış yönde tüketildiğine dikkat çekilen açıklamada, sanat eserlerinin kültürel gelişim noktasında en temel halka olduğu belirtildi.

'KENT SAKİNLERİNİN GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINMIYOR'

Açıklamada, “Kamusal alanda sergilenen her sanat nesnesi gibi heykel de salt bir sanat disiplini olarak düşünülmemelidir. Kamusal alanda heykel sanatının kültürel belleği koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından etkili bir öge olduğu düşünüldüğünde sürdürülebilir olmasının da sağlanabilmesi için çevre-heykel ilişkisini de tasarım ilkeleri arasına alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Söz konusu projede kent sakinleri, sanatçılar ve ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alınmadığı vurgulanan açıklamada, “Bir kez daha tekçi/ben merkezli bir pratik uygulamaya geçilmiş ve izleyiciye kavramsal bir deneyim sunamayan donatılar kamusal alanlara yerleştirilmiştir” denildi. 

'HESAP VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Açıklamada, “Kamusal alanda heykelin çevre ile ilişkisi sosyal çevre bağlamında ne şekilde değerlendirildi, teknik olarak insan ölçeğinden neden uzaklaştı, neden folklorik ve oryantalist ögeler ile kültürün pazarlanmasına gerek duyuldu ve neden uygulama yapıldıktan sonra kentliler haberdar oldu?” sorularına yer verildi.

Açıklamada, devamla şu ifadelere yer verildi: “Tüm bu soruların açıklanan gerekçelere dayanacak cevapları verilmelidir, ihale edilen uygulama kaldırılmalıdır ve bundan sonra bu gibi konularda katılımcı süreçler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca ülkede zaten var olan, salgın hastalık ile beraber daha da artan ve hatta intihara kadar götüren işsizlik sorunlarının yaşandığı bu dönemde kamu kaynaklarının yanlış yönde tüketilmesinin sorumlularını kamuoyu önünde hesap vermeye çağırıyoruz.”